Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 17.06.2020  Kokouksen päätös
Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 17.06.2020  Tiedoksi
Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 17.06.2020  MSc Maryam Samavakin matematiikan alan väitöskirjan arvosteleminen
Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 17.06.2020  MSc Chenyang Cain metsätieteen alan väitöskirjan arvosteleminen
Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 17.06.2020  Dekaanin ehdotus apulaisprofessorin tehtävään, Tenure Track, alana metsien häiriöekologia, otettavasta. Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 17.06.2020  Dekaanin ehdotus apulaisprofessorin tehtävään, Tenure Track, alana Biomass Production and Plantation Forestry, otettavasta. Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 17.06.2020  Professorin, kokeellinen fotoniikka, tehtävän tehtäväntäyttöseloste ja dekaanin ehdotus apulaisprofessori Matthieu Rousseyn kutsumiseksi tehtävään. Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 17.06.2020  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 17.06.2020  Kokouksen avaus
Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 17.06.2020  Opetussuunnitelmasta päättäminen lukuvuodelle 2020-2021, tietojenkäsittelytiede ja tilastotiede
Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 17.06.2020  Tiedekunnassa täytettäväksi tuleva tilastotieteen yliopistonlehtorin, tehtävän tehtävänala ja tehtävänmääritys. Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 17.06.2020  Dekaanin ehdotus yliopistonlehtorin tehtävään, alana metsien terveys, erityisesti metsäeläintiede ja patologia, otettavasta. Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 17.06.2020  MMM Janne Rädyn metsätieteen alan väitöskirjan arvosteleminen
Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 17.06.2020  MSc Aderemi Fayoyiwan kemian alan väitöskirjan arvosteleminen
Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 17.06.2020  Dekaanin ehdotus PsT Taina Hintsan ottamisesta professorin, psykologia, erityisesti terveyspsykologia, tehtävään: tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 17.06.2020  Dekaanin ehdotus TT Ilkka Huhdan ottamisesta professorin, kirkkohistoria, tehtävään: tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 17.06.2020  Dosentin arvon myöntäminen KT Suvi Lakkalalle
Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 17.06.2020  Opiskelijavalinnan perusteiden hyväksyminen vuodelle 2020 ja 2021
Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 17.06.2020  Filosofisen tiedekunnan opetussuunnitelmien, opetussuunnitelmamuutosten ja opetusharjoittelun ohjaustuntimäärän vahvistaminen lukuvuodelle 2020-2021
Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 17.06.2020  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 17.06.2020  Kokouksen avaus
Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 17.06.2020  Dekaanin ehdotus FT Helka Riionheimon ottamisesta professorin, karjalan kieli ja kulttuuri, tehtävään ajalle 1.7.2020 - 31.7.2021: tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 17.06.2020  Dekaanin ehdotus FT Esa Penttilän ottamisesta professorin, käännöstiede, erityisesti käännösteknologia, tehtävään ajalle 1.7.2020 - 31.12.2020
Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 17.06.2020  Kokouksen päätös
Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 17.06.2020  Kokouksessa poistettu asiakohta
Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 17.06.2020  Dekaanin ehdotus KT Minna Mäkisen ottamisesta yliopisto-opettajan (musiikkikasvatus) tehtävään: tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 17.06.2020  Apulaisprofessorin, ruotsin kieli (vakinaistamispolku, Tenure Track) tehtävän tehtäväalan ja tehtävämäärityksen käsittely ja dekaanin ehdotus FT Jaana Kolun ottamisesta tehtävään: tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 16.06.2020  Kokouksen päätös
Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 16.06.2020  TtM Hanna Kallion väitöskirjan arvosteleminen
Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 16.06.2020  Professorin, lääketieteen koulutus ja neurologia, erityisesti muistisairaudet tehtävä: tehtäväntäyttöseloste erikoislääkäri, professori Anne Koiviston kutsumiseksi tehtävään: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen