Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 23.06.2021  Kokouksen päätös
Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 23.06.2021  Varadekaanien valinta: luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 23.06.2021  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 23.06.2021  Kokouksen avaus
Itä-Suomen yliopiston hallitus 21.06.2021  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Itä-Suomen yliopiston hallitus 21.06.2021  Kokouksen avaus
Itä-Suomen yliopiston hallitus 21.06.2021  Opiskelijan kurinpitoasia
Itä-Suomen yliopiston hallitus 21.06.2021  Taloussääntö muutos
Itä-Suomen yliopiston hallitus 21.06.2021  Vaalijohtosääntö muutos
Itä-Suomen yliopiston hallitus 21.06.2021  Muut asiat
Itä-Suomen yliopiston hallitus 21.06.2021  Tilannekatsaukset
Itä-Suomen yliopiston hallitus 21.06.2021  Kokouksen päätös
Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 16.06.2021  Kokouksen päätös
Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 16.06.2021  Toimivallan delegointi tiedekuntaneuvostolta dekaanille
Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 16.06.2021  Tiedoksi
Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 16.06.2021  Erikoisalakohtaisen poikkeuksen myöntäminen yliopistosairaalapalveluksen suorittavan koulutusajan vaatimuksesta geriatrian erikoislääkärikoulutuksessa
Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 16.06.2021  Professorin, kardiovaskulaarinen genomiikka, tehtäväntäyttöseloste apulaisprofessori Minna Kaikkonen-Määtän kutsumiseksi tehtävään: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 16.06.2021  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 16.06.2021  Kokouksen avaus
Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 16.06.2021  Dekaanin ehdotus apulaisprofessori/yliopistotutkija, hoitotiede (vakinaistamispolku, Tenure Track) tehtävään otettavasta: tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 16.06.2021  Varadekaanien valinta: tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 16.06.2021  Dekaanin esitys akateemiselle rehtorille yliopistolehtorin, ergonomia, tehtävään otettavasta henkilöstä: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 16.06.2021  Dekaanin esitys akateemiselle rehtorille yliopistolehtorin, biolääketiede, tehtävään otettavasta henkilöstä: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 16.06.2021  Dekaanin esitys akateemiselle rehtorille kliinisen opettajan, neurologia, tehtävään otettavasta henkilöstä: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 16.06.2021  Dekaanin esitys akateemiselle rehtorille kliinisen opettajan, korva-, nenä- ja kurkkutaudit, tehtävään otettavasta henkilöstä: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 16.06.2021  TtM William Garbrahin väitöskirjan arvosteleminen
Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 16.06.2021  Erikoistumiskoulutuksen opinto-oppaiden ja opintosuunnitelmien hyväksyminen lukuvuodelle 2021-2022
Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 16.06.2021  Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen valintaperusteet ja aloituspaikat lukuvuodelle 2021-2022
Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 16.06.2021  Lääketieteen laitoksen, biolääketieteen yksikköön uuden oppiaineen perustaminen ja olemassa olevien oppiaineiden nimien päivittäminen
Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 16.06.2021  Selkäkirurgian, jalkakirurgian ja traumatologian lisäkoulutusohjelmien perustaminen Itä-Suomen yliopistoon