Dynasty tietopalvelu Haku RSS Itä-Suomen yliopisto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dyn10web.uef.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dyn10web.uef.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto
Pöytäkirja 16.11.2020/Pykälä 10

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Dnro 1253/00.01.01/2020

 

Valmistelija Minna Paronen

§ 10

Opetussuunnitelmamuutoksia koskevan toimivallan siirto varadekaanilta opintojakson vastuuopettajalle

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9.4 §:n 4 kohdan mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista. Opintojohtosäännön 20 §:n mukaan tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmasta tulee käydä ilmi muun muassa tutkintorakenne (ml. opintojaksot ja niiden laajuudet), tutkintovaatimukset sekä tutkinnon ja sen osien osaamistavoitteet, sisällöt, arviointimenetelmät ja opetusmuodot.

 

 

Voimassa olevat toimivallan delegoinnit opetussuunnitelmaa koskevissa asioissa:

 

1. Päätösvallan siirtäminen opetussuunnitelma-asioista vastaavalle varadekaanille:

 

. Opetussuunnitelmien (pl. opetusohjelmat) pienten muutosten hyväksyminen

Opetussuunnitelmalla tarkoitetaan tutkintorakenteita, opintojaksokuvauksia, opetusta ja opintoja koskevia sääntöjä ja määräyksiä sekä pysyväismääräyksiä. Merkittävät muutokset hyväksyy aina tiedekuntaneuvosto. Merkittäviksi muutoksiksi katsotaan mm. tutkinnon rakennetta koskevat muutokset, kokonaan uuden opintojakson järjestäminen tai aiemmin opetussuunnitelmaan hyväksytyn opintojakson poisjääminen siten, ettei sitä voi suorittaa millään tavalla.

 

. Opetusohjelmien hyväksyminen seuraavaa lukuvuotta varten.

Opetusohjelmalla tarkoitetaan opetuksen ja tenttien aikatauluja sekä opettajia ja tentaattoreita. Opettajat ja tentaattorit voidaan hyväksyä myös opetussuunnitelmien osana.

 

 

2. Päätösvallan siirtäminen laitoksen johtajalle:

 

. Perustutkintokoulutuksen opetusohjelmamuutosten hyväksyminen lukukauden aikana.

 

 

Koronatilanteen vuoksi yliopisto on 6.10.2020 linjannut kevätlukukauden 2021 opetuksen järjestämisestä pääosin etäopetuksena. Linjauksen mukaisesti 30.10.2020 on tehty varadekaanin päätös siitä, mitä opetusta järjestetään lähiopetuksena ja mitä etäopetuksena ja mitä lähi- ja etäopetuksena.  Päivitetyt tiedot tammi-helmikuussa alkavan opetuksen aikatauluista ja tiloista ovat saatavilla opiskelijoille WebOodista viimeistään 30.11. ja vastaavasti maalis-toukokuussa alkavan opetuksen osalta viimeistään 17.12.

 

 

Esitys Tiedekuntaneuvosto muuttaa voimassa olevia delegointipäätöksiä seuraavasti: Opetuksen järjestämisestä (yksittäisten opintojaksojen arviointimenetelmät ja opetusmuodot) päättää vahvistetussa opetussuunnitelmassa nimetty vastuuopettaja. Mikäli nimettyä vastuuopettajaa ei ole, opetuksen järjestämisestä päättää varadekaani. Opintojakson opetuksen peruuttamisesta tai opetuksen siirtämisestä periodi/lukukausirajan yli päättää varadekaani.

Toimivallan siirto koskee kevätlukukauden 2021 opetusta ja on voimassa 31.7.2021 saakka.

 

Päätös Esityksen mukainen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa