Dynasty tietopalvelu Haku RSS Itä-Suomen yliopisto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dyn10web.uef.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dyn10web.uef.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto
Pöytäkirja 16.11.2020/Pykälä 12

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Dnro 765/03.00.01/2020

 

Valmistelija Minna Paronen

§ 12

Oikeustieteiden laitoksen opetussuunnitelmamuutoksen hyväksyminen lukuvuodelle 2020-2021

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on kokouksessaan 19.2.2018 hyväksynyt opetussuunnitelmat lukuvuosiksi 2018-2021. Tiedekuntaneuvosto on kokouksessaan 17.2.2020 hyväksynyt opetussuunnitelmiin lukuvuodelle 2020-2021 tulevat muutokset.

 

Oikeustieteiden laitos esittää opetussuunnitelmaansa lukuvuodelle 2020-2021 seuraavaa muutosta:

 

Itä-Suomen yliopiston opintojohtosäännön 31 §:n mukaan opetussuunnitelmissa voidaan rajoittaa opintosuorituksen suoritus- ja korotuskertojen määrää. Oikeustieteiden laitoksen opetussuunnitelmaan ehdotetaan lisättäväksi seuraava määräys opintojaksojen suoritus- ja korotuskerroista:

 

"Opiskelija saa yrittää hyväksytyn opintosuorituksen korottamista kaksi kertaa. Korotusyritykseksi katsotaan myös se, kun opiskelija saa hyväksytyn suorituksen jälkeen samasta opintojaksosta hylätyn suorituksen. Jos tenttiin tai opintojakson muuhun suoritustapaan ilmoittautunut opiskelija luopuu suorituksesta, tätä ei katsota opintojakson korotusyritykseksi. Opiskelijan tulee ilmaista luopumistahtonsa joko niin, että hän ei palauta arvioitavia vastauksia, tai selvällä luopumisilmoituksella tenttivastauksessa taikka muutoin vastuuopettajalle. Tämä määräys tulee voimaan 1.8.2021. Määräystä sovellettaessa otetaan huomioon myös opiskelijan ennen 1.8.2021 tekemät opintojaksosuoritukset."

 

Oikeustieteen laitoksen opintojaksojen arvosanoilla on merkitystä opiskelijoille:

- valmistumisen jälkeisessä tuomioistuinharjoittelupaikkojen jaossa,

- siirtohaussa HTK/HTM-tutkinnosta ON/OTM-tutkintoon sekä

- avoimen väylän opiskelijavalinnassa ON/OTM-tutkintoon.

Laitos haluaa rajoittaa epätarkoituksenmukaista samojen opintojaksojen uudelleensuorittamista paremman arvosanan tavoittelemiseksi. Nykyinen, rajoitukseton tilanne on omiaan kannustamaan opiskelijoita sellaiseen arvosanakilpailuun, joka on sekä opiskelijoiden että suorituksia arvioivien opettajien näkökulmasta haitallinen. Ehdotettu muutos on vaikutuksiltaan samanlainen kuin Helsingin ja Turun yliopiston oikeustieteellisten tiedekuntien nykyiset käytännöt.

 

Määräys lisätään hyväksymisen jälkeen laitoksen opinto-oppaan lukuun 1.5 Opetus- ja tenttijärjestelyt.

 

Asiasta on keskustelu perustutkintokoulutuksen kehittämisryhmän kokouksessa 2.11.2020. Muilla tiedekunnan laitoksilla ei tässä vaiheessa ole tarvetta lähteä rajoittamaan hyväksyttyjen opintosuoritusten korotuskertojen määrää.

 

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9.4 §:n 4 kohdan mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista.

 

 

Esitys Tiedekuntaneuvosto hyväksyy oikeustieteiden laitoksen opetussuunnitelmamuutoksen lukuvuodelle 2020-2021 esityksen mukaisesti.

 

Päätös Esityksen mukainen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa