Dynasty tietopalvelu Haku RSS Itä-Suomen yliopisto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dyn10web.uef.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dyn10web.uef.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto
Pöytäkirja 28.10.2020/Pykälä 5

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Dnro 1398/00.01.01/2020

 

Valmistelija Henni Nevalainen

§ 5

Opetussuunnitelmamuutoksia koskevan toimivallan siirto tiedekuntaneuvostolta opintojakson vastuuopettajalle

Johtosäännön 9 §:n 4 momentin 4. kohdan mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on mm. päättää opetussuunnitelmista. Opintojohtosäännön 20 §:n mukaan tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmasta tulee käydä ilmi muun muassa tutkintorakenne (ml. opintojaksot ja niiden laajuudet), tutkintovaatimukset sekä tutkinnon ja sen osien osaamistavoitteet, sisällöt, arviointimenetelmät ja opetusmuodot.

 

Voimassa olevat toimivallan delegoinnit opetussuunnitelmaa koskevissa asioissa:

 

1. Päätösvallan siirtäminen dekaanille tai varadekaaneille:

- Opetussuunnitelmien (pl. opetusohjelmat) pienten muutosten hyväksyminen

Opetussuunnitelmalla tarkoitetaan tutkintorakenteita, opintojaksokuvauksia, opetusta ja opintoja koskevia sääntöjä ja määräyksiä sekä pysyväismääräyksiä. Merkittävät muutokset hyväksyy aina tiedekuntaneuvosto. Merkittäviksi muutoksiksi katsotaan mm. tutkinnon rakennetta koskevat muutokset, kokonaan uuden opintojakson järjestäminen tai aiemmin opetussuunnitelmaan hyväksytyn opintojakson poisjääminen siten, ettei sitä voi suorittaa millään tavalla.

- Opetusohjelmien hyväksyminen seuraavaa lukuvuotta varten.

Opetusohjelmalla tarkoitetaan opetuksen ja tenttien aikatauluja sekä

opettajia ja tentaattoreita. Opettajat ja tentaattorit voidaan hyväksyä myös

opetussuunnitelmien osana.

 

Tieteellisen jatkokoulutuksen opetussuunnitelma ja -ohjelma -asioista päättää varadekaani Jopi Nyman ja kandidaatti- ja maisterikoulutuksen opetussuunnitelma ja -ohjelma -asioista varadekaani Pertti Väisänen.

 

2. Päätösvallan siirtäminen laitoksen johtajalle:

- Perustutkintokoulutuksen opetusohjelmamuutosten hyväksyminen lukukauden aikana.

- Jos opetus koskee useampaa osastoa päättää muutoksista

varadekaani Pertti Väisänen osastonjohtajia kuultuaan.

 

Koronatilanteen vuoksi yliopisto on 6.10.2020 linjannut kevätlukukauden 2021 opetuksen järjestämisestä pääosin etäopetuksena. Linjauksen mukaan 30.10.2020 mennessä dekaani päättää, mitä opetusta järjestetään lähiopetuksena ja mitä etäopetuksena.  Päivitetyt tiedot tammi-helmikuun opetuksen aikatauluista ja tiloista ovat saatavilla opiskelijoille WebOodista viimeistään 30.11. ja vastaavasti maalis-toukokuun osalta 17.12.

 

Esitys Tiedekuntaneuvosto muuttaa voimassa olevia delegointipäätöksiä seuraavasti: Opetuksen järjestämisestä (yksittäisten opintojaksojen arviointimenetelmät ja opetusmuodot) päättää vahvistetussa opetussuunnitelmassa nimetty vastuuopettaja. Mikäli nimettyä vastuuopettajaa ei ole, opetuksen järjestämisestä päättää varadekaani. Opintojakson opetuksen peruuttamisesta tai opetuksen siirtämisestä periodi/lukukausirajan yli päättää varadekaani Pertti Väisänen, jos opetus koskee useampaa osastoa ja muutoin ko. osaston johtaja. 

 

Toimivallan siirto koskee kevätlukukauden 2021 opetusta.

 

Päätös Esityksen mukainen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa