Dynasty tietopalvelu Haku RSS Itä-Suomen yliopisto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dyn10web.uef.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dyn10web.uef.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto
Pöytäkirja 28.10.2020/Pykälä 7

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Dnro 1249/01.01.02/2020

 

Valmistelija Ulla Hurskainen

§ 7

Dekaanin ehdotus professorin, kulttuurintutkimus, erityisesti kulttuurisen muutoksen tutkimus, tehtävään otettavasta: tiedekuntaneuvoston kuuleminen

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 10 §:n dekaanin tehtävänä on tehdä ehdotus rehtorille kahdeksi vuodeksi tai sitä pidemmäksi ajaksi professorin tehtävään valittavasta ja opetus- ja tutkimushenkilöstön neliportaisen uramallin vakituiseen tehtävään sekä vakinaistamispolun tehtävään valittavasta tiedekuntaneuvostoa kuultuaan.

 

Professorin, kulttuurintutkimus, erityisesti kulttuurisen muutoksen tutkimus, tehtävä on ollut haettavana 14.2.2020 päättyneenä hakuaikana. Tehtävää hakivat (21) : FT Dahlgren, Susanne; PhD Foroutan; Yaghoob; PhD Frog; FT Hakola Outi; FT Hämäläinen Riku; FT Jouhki Jukka; FT Kinnunen Taina; FT Koivunen Anu; FT Kurki Tuulikki; FT Kärjä Antti-Ville; FT Laurén Kirsi; YTT Lindroos Kia; FT Martikainen Tuomas; PhD McLean Stuart; TaT Oikarinen Jabai Helena; FT Pöysä Jyrki; FT Ryynänen Max; FT Stark Eija; VTT Tenhunen Sirpa; FT Turunen Arja ja FT Uimonen Heikki.

 

Yliopistolain (558/2009) 31 §:n mukaan hakijoiden ja tehtävään kutsuttavien kelpoisuudesta ja ansioista on ennen valintaa pyydettävä lausunto vähintään kahdelta asiantuntijalta, kun henkilö valitaan toistaiseksi voimassa olevaan tai vähintään kahden vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen. Asiantuntijan esteellisyyteen sovelletaan hallintolain 27-29 §:ää. Asiantuntijoiden valinnasta, toiminnasta ja tehtävästä määrätään tarvittaessa johtosäännössä.

 

Tehtäväntäyttötoimikunnan (varadekaani, professori Jopi Nyman; professori Risto Turunen, professori Ilkka Huhta ja professori Jaana Vuori) esityksestä dekaanin päätöksellä 28.2.2020 tehtävän kärkihakijoiksi valittiin tehtävän kelpoisuusehdot ja tehtävämäärityksessä mainitut ansiot täyttäneet hakijat (7): FT Jouhki Jukka; FT Kinnunen Taina; FT Koivunen Anu; FT Kurki Tuulikki; FT Martikainen Tuomas; FT Pöysä Jyrki  ja VTT Tenhunen Sirpa. Tehtäväntäyttötoimikunnan jäsen, professori Helmi Järviluoma-Mäkelä ei osallistunut esteellisenä kärkihakjoiden valinnan valmisteluun, mutta liittyi mukaan kärkihakijapäätöksen jälkeiseen prosessiin.

 

Asiantuntijalausunnot kärkihakijoiden kelpoisuudesta ja ansioista pyydettiin dekaanin 22.4.2020 tekemän päätöksen mukaan seuraavilta: akatemiaprofessori Pertti Alasuutari, Tampereen yliopisto; professori (emeritus) Pekka Hakamies, Turun yliopisto ja professori Marja Tuominen, Lapin yliopisto. Asiantuntijalausunnot liitteenä.

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 31 §:n mukaan professorin palvelussuhteeseen toistaiseksi tai yli kaksivuotiskaudeksi valittavan tulee olla tieteellisesti tai taiteellisesti pätevä ja hänellä tulee olla hyvä opetustaito ja, jos se on tärkeää tehtävän hoitamiselle, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.

 

Professorin, kulttuurintutkimus, erityisesti kulttuurisen muutoksen tutkimus, tehtävän tehtäväntäyttötoimikunta on esittänyt, että tehtävään otetaan FT Tuulikki Kurki. Mahdollista kieltäytymistä varten varasijalle asetetaan hakijat järjestyksessä 1) VTT Sirpa Tenhunen ja 2) FT Tuomas Martikainen.  Valintamuistio on liitteenä.

 

FT Tuulikki Kurki täyttää johtosäännön 31 §:ssä mainitut professorin kelpoisuusvaatimukset. Hän on tieteellisesti pätevä professorin, kulttuurintutkimus, erityisesti kulttuurisen muutoksen tutkimus tehtävään ja hänellä on tehtävässä vaadittava kielitaito. Tehtäväntäyttötoimikunnan puheenjohtajan päätöksellä Kurki on vapautettu opetusnäytteen antamisesta. Kurjen opetustaidon on arvioitu täyttävän johtosäännön 31 § edellytykset (hyvä opetustaito).

 

Dekaanin ehdotus rehtorille on, että FT Tuulikki Kurki otetaan professorin, kulttuurintutkimus, erityisesti kulttuurisen muutoksen tutkimus, tehtävään 1.1.2021 lukien.

 

Esitys Dekaani kuulee tiedekuntaneuvostoa ehdotuksesta FT Tuulikki Kurjen ottamiseksi professorin, kulttuurintutkimus, erityisesti kulttuurisen muutoksen tutkimus, tehtävään. Mahdollista kieltäytymistä varten varasijalle asetetaan hakijat järjestyksessä 1) VTT Sirpa Tenhunen ja 2) FT Tuomas Martikainen.

 

Päätös Esityksen mukainen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa