Dynasty tietopalvelu Haku RSS Itä-Suomen yliopisto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dyn10web.uef.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dyn10web.uef.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Itä-Suomen yliopiston hallitus
Pöytäkirja 11.05.2020/Pykälä 2

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

 

 

§ 2

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Johtosäännön 26 §:n mukaan kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta, ellei hallintoelin ole osaltaan toisin päättänyt. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat.

 

Kokouskutsu on toimitettu hallituksen jäsenille viikkoa ennen kokousta.

 

Johtosäännön 27 §:n mukaan yliopiston monijäseniset toimielimet ovat päätösvaltaisia, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Johtosäännön 27 §:n mukaan monijäseninen hallintoelin voi puheenjohtajan päätöksellä pitää sähköpostikokouksen taikka kokoontua kokonaan tai osittain videoneuvottelun, puhelimen tai muun etäosallistumismuodon välityksellä.

 

Puheenjohtaja on päättänyt, että hallitus kokoontuu 11.5.2020 Teams-kokouksena.

 

Esitys Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksytään esityslista.

 

Päätös Esityksen mukainen. Akateeminen rehtori ja lakiasianjohtaja eivät osallistu asiakohdan 5. käsittelyyn, koska he ovat esteellisiä yhtiössä olevan aseman takia. Hallintojohtaja toimii sihteerinä asiakohdan 5. osalta.


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa