Dynasty tietopalvelu Haku RSS Itä-Suomen yliopisto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dyn10web.uef.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dyn10web.uef.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Itä-Suomen yliopiston hallitus
Pöytäkirja 11.06.2020/Pykälä 4

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Dnro 662/00.03.01/2020

 

Valmistelija rehtori Jukka Mönkkönen

§ 4

Tiedekunnille kohdennettava perusrahoitus 2021 alkaen

Opetus- ja kulttuuriministeriön yliopistojen rahoitusmalli uudistuu 1.1.2021 alkaen. Kokonaisuudessa mallista poistuu kansainvälistymisen sekä alakohtaisten painotusten indikaattorit. Koulutuksen osuus on 42 % (aiemmin 39 %) ja tutkimuksen 34 % (aiemmin 33 %) Koulutus- ja tiedepolitiikan osuus laskee 28 %:sta 24 %:in, jossa strategiaperusteisen rahoituksen osuus 15 % ja valtakunnalliset tehtävät 9 %. Strategiaperusteinen rahoitus jakaantuu yliopiston strategiaa tuleviin toimenpiteisiin ja hallitusohjelmasta nouseviin tavoitteisiin. Kokonaisuudessaan yliopistojen rahoituskehys nousee vuodelle 2021.

 

Tiedekunnille kohdennettava perusrahoitus muodostuu vuodesta 2021 alkaen laskennallisin kriteerein kohdennettavasta rahoituksesta (indikaattoriperusteinen rahoitus), valtakunnallisiin tehtäviin myönnetystä rahoituksesta, tiedekuntakohtaisesta strategiarahoituksesta sekä yliopiston strategiarahoituksesta. Indikaattoriperusteinen rahoitus mukailee ministeriön rahoitusmallia. Uutena elementtinä rahoituskokonaisuudessa on tiedekunnille kohdennettava strategiaperusteinen rahoitus, jonka tavoitteena on tukea tiedekuntien itse määrittelemiä kehittämistavoitteita.

 

Johtoryhmä on valmistellut perusrahoituksen kohdentamisperiaatteita kevään 2020 aikana. Lisäksi mallin yksityiskohtia on käsitelty erikseen rehtoreiden ja dekaaneiden tapaamisissa sekä tiedekuntakohtaisia eriä dekaanin ja rehtorin välisissä neuvotteluissa.

 

Hallitukselle esitetään päätettäväsi perusrahoituksen kohdentamisperiaatteet (liite 2). Kuhunkin osioon kohdennettavat euromäärät vahvistetaan, kun vuoden 2021 rahoitus on vahvistettu. Hallitus päättää rahoituksen talousarvion vahvistamisen yhteydessä.

 

Esitys Hallitus hyväksyy liitteenä 2 olevat periaatteet tiedekunnille kohdennettavasta rahoituksesta vuodesta 2021 alkaen. Rehtorilla on valtuudet talousarvion valmisteluvaiheessa tehdä teknisiä muutoksia periaatteiden yksityiskohtiin.

 

Päätös Esityksen mukainen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa