Dynasty tietopalvelu Haku RSS Itä-Suomen yliopisto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dyn10web.uef.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dyn10web.uef.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto
Pöytäkirja 16.06.2020/Pykälä 3

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Dnro 811/01.01.02/2020

 

Valmistelija Hanna Ollikainen-Richards

§ 3

Dekaanin esitys Itä-Suomen yliopiston rehtorille TtT, dosentti Tarja Kvistin ottamisesta professorin, preventiivinen hoitotiede, tehtävään toistaiseksi: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen

Terveystieteiden tiedekunnan dekaani on 18.9.2019 tekemällään päätöksellä hyväksynyt professorin, preventiivinen hoitotiede, tehtävän tehtäväntäyttöselosteen.

 

Haettavana ollutta preventiivisen hoitotieteen professorin tehtävää haki määräaikaan mennessä viisi hakijaa: TtT, dosentti Tarja Välimäki, TtT, dosentti Päivi Kankkunen, TtT, dosentti Lauri Kuosmanen, TtT, dosentti Tarja Kvist ja TtT, dosentti Jenni Kulmala. Hakijayhteenveto on liitteenä.

 

Yliopistolain (558/2009) 33 §:n 3 momentin mukaan hakijoiden ja kutsuttavien kelpoisuudesta ja ansioista on ennen valintaa pyydettävä lausunto vähintään kahdelta asiantuntijalta, kun henkilö valitaan toistaiseksi voimassa olevaan tai vähintään kahden vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen. Asiantuntijan esteellisyyteen sovelletaan hallintolain (434/2003) 27-29 §:ää.

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 31 §:n 1 momentin mukaan Professorin (Professor) palvelussuhteeseen valittavan tulee olla tieteellisesti tai taiteellisesti pätevä ja hänellä tulee olla hyvä opetustaito ja, jos se on tärkeää tehtävän hoitamiselle, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.

 

Terveystieteiden tiedekunnan dekaani on 19.9.2019 päättänyt, että keuhkosairauksien professorin tehtävään otettavalta ei vaadita käytännöllistä perehtyneisyyttä tehtäväalaan.

 

Asiantuntijalausunnot keuhkosairauksien professorin tehtävää hakeneiden kelpoisuudesta ja ansioista on dekaanin päätöksen 3.2.2020 mukaan pyydetty seuraavilta henkilöiltä: professori Eija Paavilainen, Tampereen yliopisto ja professori Ingalll Rahm Hallberg Lund University. Asiantuntijoiden lausunnot ovat liitteenä.

 

Molempien lausuntojen mukaiset kolme parasta hakijaa Tarja Kvist, Päivi Kankkunen ja Lauri Kuosmanen kutsuttiin haastatteluun.

 

Hakuasiakirjojen, asiantuntijalausuntojen ja haastattelujen perusteella tehtäväntäyttötoimikunta esittää, että professorin, preventiivinen hoitotiede (Hoitotieteen laitos) tehtävään nimitetään TtT, dosentti Tarja Kvist 1.8.2020 alkaen toistaiseksi. Tehtäväntäyttötoimikunnan esitys ja Tarja Kvistin hakuasiakirjat ovat liitteenä.

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 10 §:n kohdan 9 mukaan dekaani tekee rehtorille ehdotuksen professorin tehtävään valittavasta tiedekuntaneuvostoa kuultuaan. Tiedekuntaneuvostoa kuultuaan dekaani esittänee rehtorille, että TtT, dosentti Tarja Kvist otetaan preventiivisen hoitotieteen professorin tehtävään 1.8.2020 alkaen toistaiseksi.

 

Tehtäväntäyttötoimikunnan puheenjohtaja on päättänyt 4.6.2020, että opetusnäytteen antaminen on po. professorin tehtävän osalta on tarpeetonta (Itä-Suomen yliopiston johtosääntö 30§).

 

Esitys Tiedekuntaneuvosto käsittelee nimitysesityksen.

 

Päätös Esityksen mukainen

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa