Dynasty tietopalvelu Haku RSS Itä-Suomen yliopisto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dyn10web.uef.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dyn10web.uef.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto
Pöytäkirja 16.06.2020/Pykälä 5

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Dnro 913/01.08.00/2020

 

Valmistelija Hanna Ollikainen-Richards

§ 5

Kokeellisen neurokirurgian dosentin arvon myöntäminen LT Terhi Huuskoselle

LT Terhi Huuskonen on esittänyt, että hänelle myönnettäisiin kokeellisen neurokirurgian dosentin arvo Itä-Suomen yliopistossa terveystieteiden tiedekunnassa. Hakijan CV ja julkaisuluettelo ovat liitteenä.

 

Terveystieteiden tiedekunnan dosenttitoimikunta on todennut kokouksessaan, että kokeellisen neurokirurgian dosentuuri on tarkoituksenmukainen opetuksen ja tutkimuksen kannalta. Terveystieteiden tiedekunnan dekaani on kutsunut asiantuntijoiksi antamaan lausunto LT Terhi Huuskosen tieteellisestä pätevyydestä hakemaansa dosentuuriin LT Aki Laakson (HUS) ja LT Jussi Postin (Turun yliopistollinen keskussairaala).

 

LT Laakso on antanut lausuntonsa 17.5.2020 ja LT Posti 19.4.2020 Molemmat asiantuntijat pitävät LT Terhi Huuskosta tieteellisesti pätevänä hakemaansa dosentuuriin ja puoltavat dosentin arvon myöntämistä. Asiantuntijoiden lausunnot ovat liitteenä.

 

Yliopistolain (558/2009) 89 §:n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön sekä hyvä opetustaito.

 

Terveystieteiden tiedekunnan dosenttitoimikunta on todennut käsitellessään LT Terhi Huuskosen hakemusta, että hakija täyttää terveystieteiden tiedekunnan kriteerit opetustaidon osalta.

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9 §:n kohdan 8 mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää dosentin arvon myöntämisestä.

 

Hakija täyttää yliopistolain 89 §:ssä dosentilta vaadittavan kelpoisuuden sekä terveystieteiden tiedekunnan dosentuuriohjeen dosentin arvoon vaadittavat kriteerit.

 

Esitys Tiedekuntaneuvosto toteaa, että hakija täyttää yliopistolain 89 §:ssä dosentilta vaadittavan kelpoisuuden sekä terveystieteiden tiedekunnan dosentuuriohjeen dosentin arvoon vaadittavat kriteerit ja päättää myöntää LT Terhi Huuskoselle kokeellisen neurokirurgian dosentin arvon.

 

Päätös Esityksen mukainen

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa