Dynasty tietopalvelu Haku RSS Itä-Suomen yliopisto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dyn10web.uef.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dyn10web.uef.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto
Pöytäkirja 17.06.2020/Pykälä 10

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Dnro 815/01.01.03/2020

 

Valmistelija Ulla Hurskainen

§ 10

Apulaisprofessorin, ruotsin kieli (vakinaistamispolku, Tenure Track) tehtävän tehtäväalan ja tehtävämäärityksen käsittely ja dekaanin ehdotus FT Jaana Kolun ottamisesta tehtävään: tiedekuntaneuvoston kuuleminen

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 10 §:n kohdan 9 mukaan dekaanin tehtävänä on tehdä ehdotus rehtorille kahdeksi vuodeksi tai sitä pidemmäksi ajaksi professorin tehtävään valittavasta ja opetus- ja tutkimushenkilöstön neliportaisen uramallin vakituiseen tehtävään sekä vakinaistamispolun tehtävään valittavasta tiedekuntaneuvostoa kuultuaan.?

 

Johtosäännön 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on käsitellä ehdotus tiedekunnan opetus- ja tutkimushenkilöstön neliportaisen uramallin vakituisten tehtävien ja vakinaistamispolun tehtävien tehtäväalasta ja tehtävämäärityksestä.

 

Apulaisprofessorin, ruotsin kieli (vakinaistamispolku, Tenure Track) tehtävä on sijoitettu humanistiseen osastoon Tehtäväkuvauksen mukaan "Apulaisprofessori vastaa yhdessä oppiaineen muun henkilökunnan kanssa ruotsin kielen tieteellisestä tutkimuksesta, opetuksesta ja niiden kehittämisestä. Tehtäviin kuuluu ruotsin kielen ja kulttuurin pro gradu -tutkielmien ja väitöskirjojen ohjaus yhdessä oppiaineen muun henkilökunnan kanssa. Lisäksi apulaisprofessori osallistuu kieliaineiden yhteisten opintojen koordinointiin.

 

Ruotsin kielen koulutus ja tutkimus on Itä-Suomen yliopiston humanistisen osaston toiminnan kannalta keskeinen tehtävä. Humanistinen osasto on tutkimustoiminnassaan profiloitunut Itä-Suomen yliopiston yhden kansainvälisen huipputason tutkimusalueen Kulttuurien kohtaaminen, liikkuvuus ja rajat mukaisesti ja kielentutkimuksessa erityisesti tutkimusteemaan kielet ja kääntäminen kontaktitilanteissa. Tehtävään rekrytoitavalle henkilölle on eduksi, jos hän on tutkimustoiminnassaan suuntautunut kyseiseen tutkimusalueeseen tai sen osa-alueeseen, esim. kielikontaktitutkimukseen.

 

Tehtävään on arvioitu FT Jaana Kolu. Asiantuntijalausunnot Kolun ansioista apulaisprofessuuriin on pyydetty seuraavilta: professori (em.) Pirkko Nuolijärvi (Kotimaisten kielten keskus) ja professori Harry Lönnroth (Jyväskylän yliopisto). Lausunnon mukaan Kolulla on kelpoisuus ja ansiot apulaisprofessorin tehtävään. Kyseisen tehtävän tehtäväntäyttötoimikunta (varadekaani, professori Jopi Nyman (pj), professori Risto Turunen, professori Ilkka Huhta ja professori Marjatta Palander) esittää asiantuntijalausuntoihin sekä hakemusasiakirjoihin perustuen, että Kolu otetaan tehtävään.?

 

Tehtäväntäyttötoimikunnan puheenjohtaja on päätöksellään vapauttanut Kolun opetusnäytteen antamisesta, sillä hänen opetusansionsa käyvät ilmi hakemusasiakirjoista. FT Jaana Kolu täyttää johtosäännössä mainitut apulaisprofessorin palvelussuhteen ehdot ja tehtävämäärityksessä mainitut edellytykset.?

 

Dekaanin ehdotus rehtorille on, että FT Jaana Kolu otetaan apulaisprofessorin, ruotsin kieli (vakinaistamispolku, Tenure Track), tehtävään neljän vuoden määräajaksi 1.8.2020 lukien. Määräaikaisuuden perusteena vakinaistamispolku, tenure track.

 

Esitys Tiedekuntaneuvosto käsittelee apulaisprofessorin, ruotsin kieli (vakinaistamispolku, Tenure Track) tehtävän tehtävämäärityksen ja dekaani kuulee tiedekuntaneuvostoa ehdotuksesta ottaa FT Jaana Kolu tehtävään neljän vuoden määräajaksi.

 

Päätös Esityksen mukainen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa