Dynasty tietopalvelu Haku RSS Itä-Suomen yliopisto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dyn10web.uef.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dyn10web.uef.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto
Pöytäkirja 17.06.2020/Pykälä 5

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Dnro 986/01.08.00/2020

 

Valmistelija Ulla Hurskainen

§ 5

Dosentin arvon myöntäminen KT Suvi Lakkalalle

KT Suvi Lakkala on hakenut erityispedagogiikan, erityisesti inklusiivisen kasvatuksen tutkimuksen (Special Education, specially Research of Inclusive Education) dosentin arvoa Itä-Suomen yliopistoon. Dosenttihakemus on pantu vireille 16.3.2020 Itä-Suomen yliopiston filosofisessa tiedekunnassa.

 

Yliopistolain (558/2009) 89 §:n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön sekä hyvä opetustaito.

 

Kasvatustieteiden ja psykologian osasto on todennut Lakkalan hakeman dosentuurin tarkoituksenmukaiseksi osaston opetuksen ja tutkimuksen kannalta seuraavin perustein: "Suvi Lakkala keskittyy tutkimustyössään koulutukselliseen tasa-arvotutkimukseen inklusiivisen kasvatuksen tutkimuksen näkökulmasta. Uutena avauksena hän on aloittamassa tutkimusta, jossa hän tulee keskittymään erityisesti pohjoisuuteen, harvaan asuttuihin alueisiin ja pieniin yhteisöihin. Lakkalan osaaminen tulee täydentämään hyvin Itä-Suomen yliopiston erityispedagogiikan oppiaineen opetusta ja tutkimusta."

 

Johtosäännön 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää dosentin arvon myöntämisestä.

 

Filosofisen tiedekunnan dekaani päätti kutsua asiantuntijoiksi (23.3.2020) yliopistonlehtori dosentti Päivi Pihlajan (Turun yliopisto) ja yliopistonlehtori dosentti Tanja Vehkakosken (Jyväskylän yliopisto) antamaan lausuntonsa KT Suvi Lakkalan tieteellisestä pätevyydestä erityispedagogiikan, erityisesti inklusiivisen kasvatuksen tutkimuksen dosentin arvoa varten. Dekaanin nimeäminä asiantuntijoina toimineet Pihlaja ja Vehkakoski puoltavat yliopistopedagogiikan dosentin arvon myöntämistä Lakkalalle.

 

Lakkala on suorittanut seuraavat tutkinnot: KT v. 2008 (Lapin yliopisto) ja KM v. 1985 (Oulun yliopisto). Lisäksi hän on suorittanut erityisopettajan opintoja 60 op v. 1988 (Joensuun yliopisto) ja opettajan pedagogisia opintoja 35 op v. 2001 (Jyväskylän yliopisto). Nykyisessä tehtävässään kasvatustieteen yliopistonlehtorina Lakkala on toiminut 1.8.2013 alkaen. Aiemmin Lakkala on toiminut mm. vararehtorina vv. 2010-2013 (Lapin yliopiston harjoittelukoulu), erityisopettajana vv. 2005-2010 (Lapin yliopiston harjoittelukoulu), tutkimus- ja kehityskoordinaattorina vv. 2010-2015 (Lapin yliopiston harjoittelukoulu) ja erityisopettajana vv. 1989-2004 (Rovaniemen kaupunki).

 

Dosentilta vaaditaan hyvä opetustaito (Yliopistolaki 558/2009). Dekaani voi vapauttaa hakijan opetusnäytteen antamisesta, jos opetusansiot ovat tiedekunnan dosenttiohjeen mukaisesti todennettavissa muutoin. Dekaani on 8.6.2020 tekemällään päätöksellä vapauttanut Lakkalan opetusnäytteen antamisesta ja todennut opetusansiot hakemusasiakirjojen perusteella.

 

Esitys Tiedekuntaneuvosto toteaa, että KT Suvi Lakkala täyttää yliopistolaissa mainitut dosentin arvon edellytykset ja myöntää Lakkalalle erityispedagogiikan, erityisesti inklusiivisen kasvatuksen tutkimuksen dosentin arvon Itä-Suomen yliopistoon.

 

Päätös Esityksen mukainen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa