Dynasty tietopalvelu Haku RSS Itä-Suomen yliopisto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dyn10web.uef.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dyn10web.uef.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto
Pöytäkirja 24.08.2020/Pykälä 7

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Dnro 919/01.08.00/2020

 

Valmistelija Hanna Ollikainen-Richards

§ 7

Kliinisen anatomian dosentin arvon myöntäminen Dr. Szabolcs Felszegnylle

Dr. Szabolcs Felszegny on esittänyt, että hänelle myönnettäisiin kliinisen anatomian dosentin arvo Itä-Suomen yliopistossa terveystieteiden tiedekunnassa. Hakijan CV ja julkaisuluettelo ovat liitteenä.

 

Terveystieteiden tiedekunnan dosenttitoimikunta on todennut kokouksessaan, että kliinisen anatomian dosentuuri on tarkoituksenmukainen opetuksen ja tutkimuksen kannalta. Terveystieteiden tiedekunnan dekaani on kutsunut asiantuntijoiksi antamaan lausunto Dr. Szabolcs Felszegnyn tieteellisestä pätevyydestä hakemaansa dosentuuriin professori Juha Tuukkasen (University of Oulu) ja apulaisprofessori Ulle Voog-Oraksen (University of Tartu).

 

Prof. Juha Tuukkanen on antanut lausuntonsa 12.8.2020 ja apulaisprof. Ulle Voog-Oras 4.6.2020. Molemmat asiantuntijat pitävät Dr. Szabolcs Felszegnyä tieteellisesti pätevänä hakemaansa dosentuuriin ja puoltavat dosentin arvon myöntämistä. Asiantuntijoiden lausunnot ovat liitteenä.

 

Yliopistolain (558/2009) 89 §:n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön sekä hyvä opetustaito.

 

Terveystieteiden tiedekunnan dosenttitoimikunta on todennut käsitellessään Dr. Szabolcs Felszegnyn hakemusta, että hakija täyttää terveystieteiden tiedekunnan kriteerit opetustaidon osalta.

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9 §:n kohdan 8 mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää dosentin arvon myöntämisestä.

 

Hakija täyttää yliopistolain 89 §:ssä dosentilta vaadittavan kelpoisuuden sekä terveystieteiden tiedekunnan dosentuuriohjeen dosentin arvoon vaadittavat kriteerit.

 

Esitys Tiedekuntaneuvosto toteaa, että hakija täyttää yliopistolain 89 §:ssä dosentilta vaadittavan kelpoisuuden sekä terveystieteiden tiedekunnan dosentuuriohjeen dosentin arvoon vaadittavat kriteerit ja päättä myöntää ä Dr. Szabolcs Felszegnylle kliinisen anatomian dosentin arvon.

 

Päätös Esityksen mukainen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa