Dynasty tietopalvelu Haku RSS Itä-Suomen yliopisto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dyn10web.uef.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dyn10web.uef.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto
Pöytäkirja 24.08.2020/Pykälä 9

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Dnro 957/01.08.00/2020

 

Valmistelija Hanna Ollikainen-Richards

§ 9

Biomekaniikan, erityisesti ihmisen liikkumisen biomekaniikan, dosentin arvon myöntäminen LitT Lauri Stenrothille

LitT Lauri Stenroth on esittänyt, että hänelle myönnettäisiin biomekaniikan, erityisesti ihmisen liikkumisen biomekaniikan, arvo Itä-Suomen yliopistossa terveystieteiden tiedekunnassa. Hakijan CV ja julkaisuluettelo ovat liitteenä.

 

Terveystieteiden tiedekunnan dosenttitoimikunta on todennut kokouksessaan, että biomekaniikan, erityisesti ihmisen liikkumisen biomekaniikan, dosentuuri on tarkoituksenmukainen opetuksen ja tutkimuksen kannalta. Terveystieteiden tiedekunnan dekaani on kutsunut asiantuntijoiksi antamaan lausunto LitT Lauri Stenrothin tieteellisestä pätevyydestä hakemaansa prof. Oliver Seynnesin (Nowergian School of Sport Sciences) ja professori, dosentti Timo Jämsän (Oulun yliopisto).

 

Prof. Seynnes on antanut lausuntonsa 2.7.2020 ja professori Jämsä 30.7.2020. Molemmat asiantuntijat pitävät LitT Lauri Stenrothia tieteellisesti pätevänä hakemaansa dosentuuriin ja puoltavat dosentin arvon myöntämistä. Asiantuntijoiden lausunnot ovat liitteenä.

 

Yliopistolain (558/2009) 89 §:n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön sekä hyvä opetustaito.

 

Terveystieteiden tiedekunnan dosenttitoimikunta on todennut käsitellessään LitT Lauri Stenrothin hakemusta, että hakija täyttää terveystieteiden tiedekunnan kriteerit opetustaidon osalta.

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9 §:n kohdan 8 mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää dosentin arvon myöntämisestä.

 

Hakija täyttää yliopistolain 89 §:ssä dosentilta vaadittavan kelpoisuuden sekä terveystieteiden tiedekunnan dosentuuriohjeen dosentin arvoon vaadittavat kriteerit.

 

Esitys Tiedekuntaneuvosto toteaa, että hakija täyttää yliopistolain 89 §:ssä dosentilta vaadittavan kelpoisuuden sekä terveystieteiden tiedekunnan dosentuuriohjeen dosentin arvoon vaadittavat kriteerit ja päättää myöntää LitT Lauri Stenrothille biomekaniikan, erityisesti ihmisen liikkumisen biomekaniikan, dosentin arvon

 

Päätös Esityksen mukainen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa