Dynasty tietopalvelu Haku RSS Itä-Suomen yliopisto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dyn10web.uef.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dyn10web.uef.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto
Pöytäkirja 23.09.2020/Pykälä 5

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Dnro 1225/01.01.03/2020

 

Valmistelija Hanna Ollikainen-Richards

§ 5

Dekaanin esitys neliportaisen uramallin vakinaisten tehtävien tehtävänalasta ja tehtävänmäärityksestä: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9 §:n 4 momentin, kohdan 7 mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on käsitellä ehdotus tiedekunnan opetus- ja tutkimushenkilöstön neliportaisen uramallin vakituisten tehtävien ja vakinaistamispolun tehtävien tehtävänalasta ja tehtävänmäärityksestä.

 

Haettavaksi on tulossa seuraavat tehtävä:

 

Lääketieteen laitos, hammaslääketieteen yksikkö

. Kliininen opettaja, purentafysiologia, 1.1.2021 alkaen toistaiseksi

 

Lääketieteen laitos, kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö

. Kliininen opettaja, ravitsemusterapia, 1.1.2021 alkaen toistaiseksi

 

Lääketieteen laitos, kliinisen lääketieteen yksikkö

. Kliininen opettaja, patologia (erityisesti neuropatologia), 1.1.2021 alkaen toistaiseksi

. Kliininen opettaja, lastentaudit, 1.1.2021 alkaen toistaiseksi

 

 

Lääketieteen laitos, biolääketieteen yksikkö

. Yliopistolehtori, eläinbiotekniikka, 1.1.2021 alkaen toistaiseksi

. Yliopistolehtori, lääketieteellinen biokemia, 1.3.2021 alkaen toistaiseksi

 

Kliinisen opettajan, purentafysiologia, tehtäviin kuuluu Protetiikka ja purentafysiologia -oppiaineen opetus hammaslääketieteen perusopiskelijoille. Tehtävänkuvaan kuuluvat myös muut opetushallinnolliset tehtävät, osallistuminen oppiaineen opetuksen suunnitteluun ja kehittämiseen sekä tutkimustoimintaan ja syventävien opiskelijoiden ohjaamiseen sekä osavastuu erikoishammaslääkärikoulutuksesta.

 

Kliinisen opettajan, ravitsemusterapia, tehtäviin kuuluu ravitsemustieteen opintojaksojen suunnittelu ja opettaminen sekä opinnäytetöiden ohjaus. Tehtävään kuuluu tutkimustyötä, rahoituksen hankkiminen mukaan lukien, sekä kliinistä työtä KYS:issä. Tehtävänkuvaan kuuluu aktiivinen tutkimustyö.

 

Kliinisen opettajan, patologia (erityisesti neuropatologia) tehtäviin kuuluu kliinisen patologian opetus lääketieteen perusopiskelijoille. Tehtävänkuvaan kuuluvat myös muut opetushallinnolliset tehtävät, osallistuminen oppiaineen opetuksen suunnitteluun ja kehittämiseen sekä tutkimustoimintaan ja syventävien opiskelijoiden ohjaamiseen sekä osavastuu erikoislääkärikoulutuksesta.

 

Kliinisen opettajan, lastentaudit, tehtäviin kuuluu lastentautien opetus lääketieteen perusopiskelijoille. Tehtävänkuvaan kuuluvat myös muut opetushallinnolliset tehtävät, osallistuminen oppiaineen opetuksen suunnitteluun ja kehittämiseen sekä tutkimustoimintaan ja syventävien opiskelijoiden ohjaamiseen sekä osavastuu erikoislääkärikoulutuksesta.

 

Yliopistonlehtorin, eläinbiotekniikka, tehtäviin kuuluu osallistuminen biolääketieteen koulutusohjelman opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen sekä ihmisen biologian opintokokonaisuuden opetukseen. Opetustehtävät sisältävät opintojaksovastuuta ja pääasiassa luento-opetusta, pienryhmä- ja harjoitustyöopetusta kampuksella ja verkkoympäristössä. Lisäksi tehtäviin kuuluu opiskelijoiden opinto-ohjausta, opinnäytetöiden ohjaamista ja tarkastamista sekä hallinnollisia tehtäviä yksikkö- ja laitostasolla. Tehtäviin voi sisällyttää myös tieteellistä tutkimustyötä.

 

Yliopistonlehtorin, lääketieteellinen biokemia, keskeinen tehtävä on biolääketieteen yksikön tarjoamien opintojaksojen ja opintokokonaisuuksien oppimis- ja opetusympäristön pedagoginen kehittäminen, erityisesti myös verkko-opetuksen kehittäminen. Yliopistonlehtorin opetustehtävät painottuvat ihmisen biologian opintokokonaisuuteen sisältäen opintojakso- vastuuta sekä luento-opetusta, harjoitustyö- ja ryhmäopetusta kampuksella ja verkkoympäristössä. Lisäksi tehtäviin kuuluu opiskelijoiden opinto-ohjausta, opinnäytetöiden ohjaamista ja tarkastamista sekä hallinnollisia tehtäviä yksikkö- ja laitostasolla. Tehtäviin voi sisällyttää myös tieteellistä tutkimustyötä.

 

Tiedekuntaneuvostoa kuultuaan dekaani päättänee po. tehtävänalasta esityksen mukaisesti.

 

Esitys Tiedekuntaneuvosto käsittelee esityksen. 

 

Päätös Esityksen mukainen. Todettiin, että yliopistolehtorin, eläinbiotekniikka, oikea ala on biolääketiede.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa