Dynasty tietopalvelu Haku RSS Itä-Suomen yliopisto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dyn10web.uef.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dyn10web.uef.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto
Pöytäkirja 23.09.2020/Pykälä 6

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Dnro 953/01.08.00/2020

 

Valmistelija Hanna Ollikainen-Richards

§ 6

Tietokoneavusteisen lääkeainesuunnittelun dosentin arvon myöntäminen FaT Tuomo Kalliokoskelle

FaT Tuomo Kalliokoski on esittänyt, että hänelle myönnettäisiin tietokoneavusteisen lääkeainesuunnittelun dosentin arvo Itä-Suomen yliopistossa terveystieteiden tiedekunnassa. Hakijan CV ja julkaisuluettelo ovat liitteenä.

 

Terveystieteiden tiedekunnan dosenttitoimikunta on todennut kokouksessaan, että tietokoneavusteisen lääkeainesuunnittelun dosentuuri on tarkoituksenmukainen opetuksen ja tutkimuksen kannalta. Terveystieteiden tiedekunnan dekaani on kutsunut asiantuntijoiksi antamaan lausunto FaT Tuomo Kalliokosken tieteellisestä pätevyydestä hakemaansa dosentuuriin professori Olli Pentikäisen (Turun yliopisto) ja LT, dosentti Erik Wallénin (Helsingin yliopisto).

 

Professori Pentikäinen on antanut lausuntonsa 24.6.2020 ja dosentti Wallen 10.9.2020. Molemmat asiantuntijat pitävät FaT Tuomo Kalliokoskea tieteellisesti pätevänä hakemaansa dosentuuriin ja puoltavat dosentin arvon myöntämistä. Asiantuntijoiden lausunnot ovat liitteenä.

 

Yliopistolain (558/2009) 89 §:n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön sekä hyvä opetustaito.

 

Terveystieteiden tiedekunnan dosenttitoimikunta on todennut käsitellessään FaT Tuomo Kalliokosken hakemusta, että hakija täyttää terveystieteiden tiedekunnan kriteerit opetustaidon osalta.

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9 §:n kohdan 8 mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää dosentin arvon myöntämisestä.

 

Hakija täyttää yliopistolain 89 §:ssä dosentilta vaadittavan kelpoisuuden sekä terveystieteiden tiedekunnan dosentuuriohjeen dosentin arvoon vaadittavat kriteerit.

 

Esitys Tiedekuntaneuvosto toteaa, että hakija täyttää yliopistolain 89 §:ssä dosentilta vaadittavan kelpoisuuden sekä terveystieteiden tiedekunnan dosentuuriohjeen dosentin arvoon vaadittavat kriteerit ja päättää myöntää FaT Tuomo Kalliokoskelle tietokoneavusteisen lääkeainesuunnittelun dosentin arvon.

 

Päätös Esityksen mukainen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa