Dynasty tietopalvelu Haku RSS Itä-Suomen yliopisto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dyn10web.uef.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dyn10web.uef.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto
Pöytäkirja 23.10.2020/Pykälä 3

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Dnro 1583/01.01.02/2020

 

Valmistelija Hanna Ollikainen-Richards

§ 3

Professorin, farmakologia ja lääkekehitys: tehtäväntäyttöseloste apulaisprofessori Timo Myöhäsen kutsumiseksi tehtävään: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen

Itä-Suomen yliopiston farmasian laitos on esittänyt strategisessa henkilöstösuunnitelmassaan vuosille 2021-2023, että laitoksella täytetään farmakologian ja lääkekehityksen professorin tehtävä. Laitos esittää, että tehtävä täytetään kutsumenettelyllä niin, että siihen kutsutaan apulaisprofessori Timo Myöhänen toistaiseksi. Tehtävän sijoitusyksikkö on terveystieteiden tiedekunta, farmasian laitos.

 

Kutsumenettelyn perusteena esitetään seuraavaa:

 

Timo Myöhänen on suorittanut Kuopion yliopistossa farmasian proviisorin tutkinnon vuonna 2005 ja farmasian tohtorin tutkinnon vuonna 2008. Farmakologian dosentin arvo hänelle on myönnetty Helsingin yliopistosta vuonna 2012.

 

Timo Myöhänen toimii parhaillaan Turun yliopiston lääkekehityksen ja tautimallinnuksen apulaisprofessorina (Tenure track) ja Helsingin yliopistossa varttuneena tutkijana. Aiemmin hän on toiminut Helsingin yliopistossa akatemiatutkijana (2013-2018) ja Akatemian tutkijatohtorina (2011-2013). Hän on ollut myös vierailevana tutkijana Georgetownin yliopistossa Yhdysvalloissa (2012-2013) ja postdoc-tutkijana Antwerpin yliopistossa Belgiassa (2010).

 

Timo Myöhäsen julkaisuluettelo sisältää 41 kansainvälistä vertaisarvioitua tieteellistä artikkelia, joista kolme on katsausartikkeleita. Hän on ohjannut kolme väitöskirjatyötä ja ohjaa parhaillaan neljää, joista kolmessa pääohjaajana. Hän on toiminut väitöskirjan esitarkastajana kaksi kertaa ja vastaväittäjänä kaksi kertaa. Tutkimusrahoitusta Timo Myöhänen on hankkinut PI:n roolissa vuodesta 2010 alkaen yhteensä yli 4,7 miljoonaa euroa.

 

Timo Myöhäsen CV ja julkaisuluettelo ovat liitteenä.

 

Edellä esitetyillä perusteilla Timo Myöhänen täyttää kutsumenettelyn edellytykset professorin, farmakologia ja lääkekehitys, tehtävään.

 

Yliopistolain (558/2009) 33 §:n 2 momentin mukaan professorin tehtävä voidaan täyttää kutsusta haettavaksi julistamatta silloin kun tehtävään voidaan kutsua ansioitunut henkilö tai tehtävään valitaan määräajaksi. Tehtävään voidaan valita kutsusta vain henkilö, joka kiistatta täyttää kelpoisuusvaatimukset.

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 31 §:n 1 momentin mukaan professorin (Professor) palvelussuhteeseen valittavan tulee olla tieteellisesti tai taiteellisesti pätevä ja hänellä tulee olla hyvä opetustaito ja, jos se on tärkeää tehtävän hoitamiselle, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9 §:n kohdan 6 mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on käsitellä ehdotus professorin tehtäväalasta ja tehtävämäärityksestä ja johtosäännön 10§ kohdan 5 mukaan dekaani päättää professorin tehtävänalasta ja tehtävänmäärityksestä tiedekuntaneuvostoa kuultuaan. Dekaani valitsee myös asiantuntijat antamaan lausunnon professorin tehtävään hakeneista tai kutsuttavasta (johtosääntö 10§ kohta 6).

 

Farmakologian ja lääkekehityksen professorin tehtävän tehtäväntäyttöseloste on liitteenä. Tehtäväntäyttöseloste sisältää johtosäännön edellyttävät tehtävänalan ja tehtävänmääritykset. Selosteessa ei vaadita ko. tehtävään kutsuttavalta käytännöllistä perehtyneisyyttä tehtävänalaan.

 

Seloste sisältää myös esityksen siitä, että tehtävää täytettäessä käytetään kutsumenettelyä Timo Myöhäsen kutsumiseksi tehtävään. Timo Myöhäsen suostumus on liitteenä.

 

Esitys Tiedekuntaneuvosto käsittelee ehdotuksen tehtäväalasta ja tehtävämäärityksestä.

 

Päätös Esityksen mukainen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa