<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 19.06.2024 / TtM Milja Niinihuhdan väitöskirjan arvosteleminen]]><![CDATA[Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 19.06.2024 / Yleislääketieteen erityiskoulutuksen valintaperusteet (YEK) 1.8.2024 alkaen]]><![CDATA[Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 19.06.2024 / Silmätautien erikoislääkärikoulutuksen poikkeuslupa asetukseen 55/2020]]><![CDATA[Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 19.06.2024 / Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen valintaperusteet 2024-2026 ja aloituspaikat 2024-2025]]><![CDATA[Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 19.06.2024 / Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen valtakunnalliset Osaamisen arviointi -oppaat ajalle 1.8.2024-31.7.2025]]><![CDATA[Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 19.06.2024 / Erikoislääkärien lisäkoulutusohjelmien opetussuunnitelmien hyväksyminen 1.8.2024 alkaen ja polvikirurgian sekä silmän onkologian lisäkoulutusohjelmien perustamisesitykset]]><![CDATA[Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 19.06.2024 / Tiedekuntaneuvoston kokoukset syyslukukaudella 2024]]><![CDATA[Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 19.06.2024 / Tiedoksi]]><![CDATA[Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 19.06.2024 / Dekaanin esitys Itä-Suomen yliopiston rehtorille LT Tuija Männistön ottamisesta kliinisen kemian professorin (osa-aikainen, 30 %) tehtävään toistaiseksi: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen]]><![CDATA[Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 19.06.2024 / Lääketieteen lisensiaatin koulutuksen aloituspaikkojen lisäys syyslukukaudella 2024 alkavaan koulutukseen]]><![CDATA[Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 19.06.2024 / Immunologisen silmätautiopin dosentin arvon myöntäminen FT Maria Hytille]]><![CDATA[Luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 19.06.2024 / BSc in Mechanical Engineering Alexander Paz Carvajalin sovelletun fysiikan alan väitöskirjan arvosteleminen]]><![CDATA[Luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 19.06.2024 / Tiedoksi]]><![CDATA[Luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 19.06.2024 / Kokouksen päätös]]><![CDATA[Luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 19.06.2024 / Esityslistan/pöytäkirjan käännös Translation of the agenda/minutes]]><![CDATA[Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 19.06.2024 / Kokouksen päätös]]><![CDATA[Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 19.06.2024 / Esitylistan/pöytäkirjan käännös Translation of the agenda/minutes]]><![CDATA[Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 19.06.2024 / MSc Pierre Moreaun väitöskirjan arvosteleminen]]><![CDATA[Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 19.06.2024 / Terveystieteiden tiedekunnan pysyväismääräysten muutokset tieteellisen jatkokoulutuksen osalta]]><![CDATA[Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 19.06.2024 / Koulutuksen johtosäännön luvun VI ja 18 § ja 26 § soveltaminen terveystieteiden tiedekunnassa]]><![CDATA[Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 19.06.2024 / Hammaslääketieteen ja lääketieteen lisensiaatin tutkintojen muuttaminen kaksiportaisiksi]]><![CDATA[Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 19.06.2024 / TtM Katja Pursion väitöskirjan arvosteleminen]]><![CDATA[Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 19.06.2024 / MSc Vandad Imanin väitöskirjan arvosteleminen]]><![CDATA[Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 19.06.2024 / Kokouksen avaus]]><![CDATA[Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 19.06.2024 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus]]><![CDATA[Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 19.06.2024 / Dekaanin esitys Itä-Suomen yliopiston rehtorille LT Klaus Rannan ottamisesta nuorisopsykiatrian professorin (osa-aikainen, 30 %) tehtävään toistaiseksi: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen]]><![CDATA[Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 19.06.2024 / Dekaanin esitys Itä-Suomen yliopiston rehtorille LT Tuomas Rissasen ottamisesta kardiologian professorin (osa-aikainen, 30 %) tehtävään toistaiseksi: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen]]><![CDATA[Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 19.06.2024 / Esityksen tekeminen Itä-Suomen yliopiston rehtorille kliinisen radiologian professorin tehtävän määräaikaisesta hoitamisesta: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen]]><![CDATA[Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 19.06.2024 / Dekaanin esitys akateemiselle rehtorille yliopistolehtorin, bioinformatiikka, tehtävään otettavasta henkilöstä: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen]]><![CDATA[Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 19.06.2024 / Lastentautien dosentin arvon myöntäminen LT Katri Backmanille]]>