Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Dnro 1216/01.01.02/2020

 

Valmistelija Ulla Hurskainen

§ 4

Dekaanin ehdotus VTT Aini Pehkosen ottamisesta professorin, sosiaalityö tehtävään: tiedekuntaneuvoston kuuleminen

Valmistelija: Ulla Hurskainen

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 10 §:n kohdan 9 mukaan dekaanin tehtävänä on tehdä ehdotus rehtorille kahdeksi vuodeksi tai sitä pidemmäksi ajaksi professorin tehtävään valittavasta ja opetus- ja tutkimushenkilöstön neliportaisen uramallin vakituiseen tehtävään sekä vakinaistamispolun tehtävään valittavasta tiedekuntaneuvostoa kuultuaan.

 

Professorin, sosiaalityö, tehtävä on sijoitettu yhteiskuntatieteiden laitokselle. Tehtävä on määräaikainen ja sitä hoitaa  ajalla 1.4.2018-31.12.2020 VTT Aini Pehkonen. Määräaikaisuuden perusteena on määräaikainen koulutus- ja kehittämishanke.

 

Asiantuntijalausunnot Pehkosen kelpoisuudesta ja ansioista professorin, sosiaalityö, tehtävään on vuonna 2018 pyydetty professori Merja Anikselta (Turun yliopisto) sekä professori Anneli Pohjolalta (Lapin yliopisto). Asiantuntijalausunnot ovat liitteenä.

 

Yhteiskuntatieteiden laitos on esittänyt, että Pehkonen otetaan ajalle 1.1.2021-31.3.2021 hoitamaan edelleen sosiaalityön määräaikaisen professorin tehtävään. Perusteluina esitetään seuraavaa: "VTT Aini Pehkonen on otettu professorin, sosiaalityö, tehtävään ajalle 1.4.2018-31.12.2020 Itä-Suomen yliopiston Yhteiskuntatieteiden laitokselle. Professorin työpaikka on kahdessa ESR-rahoitteisessa hankkeessa (Kainuun sosiaalityön koulutus- ja kehittämishanke ja Kymenlaakson sosiaalityön koulutus- ja kehittämishanke).

 

Aini Pehkonen on tehtävään otettaessa todettu hakemusasiakirjojen ja asiantuntijalausuntojen perustuen päteväksi hoitamaan professorin tehtävää.

 

Yllä mainittu Kainuun sosiaalityön koulutus- ja kehittämishanke on saanut jatkoaikaa ja projektilla on resursseja, joten on mahdollista nimittää Aini Pehkonen kolmen kuukauden lisäajaksi professorin tehtävään ajalle 1.1.2021-31.3.2021. Tämä on laitoksen toiminnan kannalta mielekästä. Vedoten aiemmin tehtyyn arviointiin ja pätevyyden toteamiseen esitetään, että VTT Aini Pehkonen otettaisiin professorin, sosiaalityö, määräaikaiseen tehtävään ajalle 1.1.-31.3.2021."

 

Dekaanin ehdotus rehtorille on, että VTT Aini Pehkonen otetaan ajalle 1.1.2021-31.3.2021 professorin, sosiaalityö, tehtävään. Määräaikaisuuden perusteena on määräaikainen koulutus- ja kehittämishanke.

 

VTT Aini Pehkonen täyttää Itä-Suomen yliopiston johtosäännössä 31 §:ssä mainitut professorin kelpoisuusvaatimukset. Hän on tieteellisesti pätevä professorin (sosiaalityö) tehtävään ja hänellä on hyvä opetustaito.

 

Esitys Dekaani kuulee tiedekuntaneuvostoa ehdotuksesta VTT Aini Pehkosen ottamisesta professorin, sosiaalityö, tehtävään ajalle 1.1.2021-31.3.2021.

 

Päätös Esityksen mukainen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa