Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Dnro 776/01.01.02/2020

 

Valmistelija Ulla Hurskainen

§ 6

Professorin, ympäristöoikeus, erityisesti vesioikeus, tehtävämäärityksen käsittely

 

Johtosäännön 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on käsitellä ehdotus professorin tehtäväalasta ja tehtävämäärityksestä. Johtosäännön 10 §:n mukaan dekaanin tehtävänä on päättää professorin tehtäväalasta ja tehtävämäärityksestä tiedekuntaneuvostoa kuultuaan sekä siitä, vaaditaanko professorilta käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.

 

Professorin, ympäristöoikeus, erityisesti vesioikeus, tehtävä on tarkoitus täyttää kutsusta viimeistään 1.8.2021 lukien toistaiseksi. Tehtävään kutsutaan OTT Antti Belinskij.

 

Tehtävässä edellytetään käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan. Käytännöllisellä perehtyneisyydellä tarkoitetaan tässä yhteydessä osallistumista esimerkiksi ympäristö- ja vesioikeuden sekä vesihuollon säädösvalmisteluun ja kansainväliseen yhteistyöhön.

 

Kyseisen tehtävän tehtäväntäyttötoimikunta on seuraava: tutkimusjohtaja Matti Turtiainen (pj), professori Anssi Keinänen, professori Ismo Pölönen, professori Jussi Kukkonen (lumet) ja dekaani Sari Rissanen.

 

Esitys: Tiedekuntaneuvosto käsittelee professorin, ympäristöoikeus, erityisesti vesioikeus tehtävämäärityksen.

 

Päätös Esityksen mukainen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa