Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Dnro 1003/01.01.02/2020

 

Valmistelija Ulla Hurskainen

§ 7

Professorin, sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto, erityisesti asiakas- ja potilasturvallisuus, tehtävämäärityksen käsittely

Johtosäännön 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on käsitellä ehdotus professorin tehtäväalasta ja tehtävämäärityksestä. Johtosäännön 10 §:n mukaan dekaanin tehtävänä on päättää professorin tehtäväalasta ja tehtävämäärityksestä tiedekuntaneuvostoa kuultuaan sekä siitä, vaaditaanko professorilta käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.

 

Professorin, sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto, erityisesti asiakas- ja potilasturvallisuus (25 %), tehtävä on tarkoitus täyttää 1.12.2020 alkaen 25 % hoito-osuudella viideksi (5) vuodeksi. Määräaikaisuuden perusteena on alan opetuksen ja tutkimuksen kehittäminen ja vahvistaminen.

 

Tehtävässä ei edellytetä käytännöllistä perehtyneisyyttä tehtäväalaan.

 

Kyseisen tehtävän tehtäväntäyttötoimikunta on seuraava: professori Johanna Lammintakanen (pj), professori Kaija Saranto ja professori (ma.) Aini Pehkonen.

 

 

 

Esitys: Tiedekuntaneuvosto käsittelee professorin, sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto, erityisesti asiakas- ja potilasturvallisuus

 

Päätös Esityksen mukainen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa