Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Dnro 1214/01.01.03/2020

 

Valmistelija Ulla Hurskainen

§ 8

Tehtäväalojen ja tehtävämäärityksien käsittely

 

Johtosäännön 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on käsitellä ehdotus tiedekunnan opetus- ja tutkimushenkilöstön neliportaisen uramallin vakituisten tehtävien ja vakinaistamispolun tehtävien tehtäväalasta ja tehtävämäärityksestä.  

Seuraavien tehtävien tehtävämääritykset ovat liitteenä: 

 

Yliopistonlehtori, tieteenfilosofia ja tutkimusetiikka, yhteiskuntatieteiden laitos.

 

 

Esitys Tiedekuntaneuvosto käsittelee tehtävämäärityksen

 

Päätös Esityksen mukainen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa