Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Dnro 836/03.01.00/2020

 

Valmistelija Henni Nevalainen

§ 4

Opiskelijavalinnan perusteiden hyväksyminen vuodelle 2020

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9 § mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista sekä opiskelijoiden valintaperusteista. Käsiteltävänä on syksylle 2020 varhaiskasvatuksen maisterikoulutuksen täydennyshaun valintaperusteet. Hakukohteen aloituspaikat eivät tulleet täyteen kevään yhteishaussa ja soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osastossa on valmisteltu valintaperusteet täydennyshakua varten.

 

Esitys Esitän, että tiedekuntaneuvosto hyväksyy liitteenä olevat valintaperusteet syksylle 2020 liitteen mukaisesti. Esitän edelleen, että tiedekuntaneuvosto delegoi dekaanille päätettäväksi valintaperusteiden mahdolliset korjaukset ja muutokset.

 

Päätös Esityksen mukainen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa