Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Dnro 1248/01.01.03/2020

 

Valmistelija Ulla Hurskainen

§ 9

Dekaanin ehdotus TT Sini Mikkolan ottamisesta yliopistonlehtorin, kirkkohistoria, tehtävään: tiedekuntaneuvoston kuuleminen

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 10 §:n kohdan 9 mukaan dekaanin tehtävänä on tehdä ehdotus rehtorille kahdeksi vuodeksi tai sitä pidemmäksi ajaksi professorin tehtävään valittavasta ja opetus- ja tutkimushenkilöstön neliportaisen uramallin vakituiseen tehtävään sekä vakinaistamispolun tehtävään valittavasta tiedekuntaneuvostoa kuultuaan.

 

Johtosäännön 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on käsitellä ehdotus tiedekunnan opetus- ja tutkimushenkilöstön neliportaisen uramallin vakituisten tehtävien ja vakinaistamispolun tehtävien tehtäväalasta ja tehtävämäärityksestä.

 

Yliopistonlehtorin, kirkkohistoria, tehtävä sijoittuu teologian osastoon. Teologian osaston strategisen henkilöstösuunnitelman mukaisesti tehtävä täytetään suorahakuna.

 

Teologian osasto on esittänyt, että TT Sini Mikkola otetaan yliopistonlehtorin, kirkkohistoria, tehtävään 1.10.2020 lukien. Osaston esitys perusteluineen on liitteenä.

 

 

Yliopistonlehtorin palvelussuhteeseen valittavan tulee olla soveltuvan tohtoritutkinnon suorittanut ja hänellä tulee olla hyvä opetustaito (johtosääntö 31 §). Sini Mikkola on hoitanut kirkkohistorian yliopistonlehtorin tehtävää vuoden 2019 alusta lähtien. Hän on kansainvälisesti orientoitunut nuori tutkija ja opettaja ja hän on mm. kantanut laajaa vastuuta teologian osaston koulutusohjelmien kehittämisestä.

 

TT Sini Mikkola täyttää johtosäännössä mainitut yliopistonlehtorin palvelussuhteen ehdot ja yliopistonlehtorin, kirkkohistoria, tehtävässä vaadittavat edellytykset. 

 

Esitys Dekaanin ehdotus akateemiselle rehtorille on, että TT Sini Mikkola otetaan yliopistonlehtorin, kirkkohistoria, tehtävään 1.10.2020 lukien. Mikkolan CV, julkaisuluettelo ja opetusansioiden portfolio ovat liitteinä.

 

Päätös Esityksen mukainen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa