Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Dnro 905/01.08.00/2020

 

Valmistelija Arja Hirvonen

§ 4

Dosentin arvon myöntäminen FT Andreas Norrmanille alana kvanttinanofotoniikka (Quantum Nanophotonics)

FT Andreas Norrman on hakenut dosentin arvoa alana kvanttinanofotoniikka (Quantum Nanophotonics) Itä-Suomen yliopiston luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan fysiikan ja matematiikan laitokselle. FT Norrmanin hakemus on asiakohdan liitteenä.

 

Yliopistolain 558/2009 89 §:n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön sekä hyvä opetustaito.

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9 §:n kohdan 8 mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää dosentin arvon myöntämisestä.

 

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan dekaani on päätöksellään 28.5.2020 nimennyt professori Miguel Alonson (Institut Fresnel, Aix-Marseille Université, Marseille, Ranska) ja professori Taco Visserin (Department of Physics and Astronomy, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam, Alankomaat) antamaan asiantuntijalausuntonsa FT Andreas Norrmanin tieteellisestä pätevyydestä dosentin arvon myöntämiseksi alana kvanttinanofotoniikka (Quantum Nanophotonics). Professori Alonso ja professori Visser ovat todenneet FT Norrmanin tieteellisesti päteväksi hakemallaan dosentin arvon alalla. Asiantuntijoiden lausunnot ovat asiakohdan liitteenä.

 

Dosentilta vaaditaan hyvä opetustaito (Yliopistolaki 558/2009 89§). Tiedekuntaneuvosto päättää asiakohdan 3 kohdalla FT Norrmanin opetusnäytteestä.

 

Esitys Tiedekuntaneuvosto toteaa, että FT Andreas Norrman täyttää yliopistolaissa mainitut dosentin arvon edellytykset ja myöntää hänelle Itä-Suomen yliopiston dosentin arvon alana kvanttinanofotoniikka (Quantum Nanophotonics) 1.10.2020 alkaen.

 

Päätös Esityksen mukainen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa