Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

 

 

 

§ 13

Tiedoksi

Tiedekunnan maisterin ja tohtorin tutkintojen tilasto 10.11.2020 (liite).

 

Tiedekunnan väitöstilanne. Taulukossa tiedekunnan hallinnon käsiteltäviksi tulleet väitöskirjat ja lisensiaatintutkimukset ajalta 1.1.2019-10.11.2020, valmistuneet tummennettuina (liite).

 

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta on ilmoittanut sähköpostitse 21.9.2020, että tiedekuntaneuvoston opiskelijajäsen Mikko Nevalaisen henkilökohtainen varajäsen Matti Averio on menettänyt edustusoikeutensa tiedekuntaneuvostossa, koska hän ei ole ilmoittautunut läsnä- eikä poissaolevaksi lukukaudelle 2020-2021. Ylioppilaskunta on kokouksessaan 36/2020 nimennyt opiskelija Mikko Nevalaisen uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi opiskelija Silja Partasen (liite).

 

Maa- ja metsätalousministeriön päätös 9.11.2020 vieraslajiasioiden neuvottelukunnan jäsenen vaihtumisesta ja nimeämisestä (liite).

 

Tiedekunnan ajankohtaiset asiat.

 

Esitys Merkitään tiedoksi.

 

Päätös Esityksen mukainen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa