Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Dnro 1789/00.01.01/2020

 

Valmistelija Kaisa Laitinen

§ 4

Toimivallan siirtäminen opintojakson vastuuopettajalle, kevätlukukauden 2021 opetusjärjestelyt

Johtosäännön 9 §:n 4. kohdan mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on mm. päättää opetussuunnitelmista. Opintojohtosäännön 20 §:n mukaan tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmasta tulee käydä ilmi muun muassa tutkintorakenne (ml. opintojaksot ja niiden laajuudet), tutkintovaatimukset sekä tutkinnon ja sen osien osaamistavoitteet, sisällöt, arviointimenetelmät ja opetusmuodot.

 

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa voimassa olevat toimivallan delegoinnit (21.2.2018) opetussuunnitelmaa koskevissa asioissa

 

"1. Päätösvallan siirtäminen dekaanille:

1. Opetussuunnitelmien (pl. opetusohjelmat) pienten muutosten hyväksyminen. Opetussuunnitelmalla tarkoitetaan tutkintorakenteita, opintojaksokuvauksia, opetusta ja opintoja koskevia sääntöjä ja määräyksiä sekä pysyväismääräyksiä. Merkittävät muutokset hyväksyy aina tiedekuntaneuvosto.

2. Oikeus päättää opetusohjelmasta eli opetussuunnitelmien aikataulutuksesta seuraavaa lukuvuotta varten. Opetusohjelmalla tarkoitetaan opetuksen ja tenttien aikatauluja sekä opettajia ja tentaattoreita, jollei opettajia ja tentaattoreita ei ole hyväksytty opetussuunnitelmissa.

 

2.  Päätösvallan siirtäminen laitoksen johtajalle:

1. Opetusohjelman muutosten hyväksyminen lukukauden aikana. Opetusohjelmalla tarkoitetaan opetuksen ja tenttien aikatauluja sekä opettajia ja tentaattoreita, jollei opettajia ja tentaattoreita ole hyväksytty opetussuunnitelmissa."

 

Koronatilanteen vuoksi yliopisto on 6.10.2020 linjannut kevätlukukauden 2021 opetuksen järjestämisestä pääosin etäopetuksena. Linjauksen mukaan dekaani päättää 30.10.2020 mennessä, mitä opetusta järjestetään lähiopetuksena ja mitä etäopetuksena. Päivitetyt tiedot tammi-helmikuun opetuksen aikatauluista ja tiloista ovat saatavilla opiskelijoille WebOodista viimeistään 30.11. ja vastaavasti maalis-toukokuun osalta 17.12.

 

Esitys Kevätlukukauden 2021 opetusta koskien tiedekuntaneuvosto muuttaa voimassa olevia delegointipäätöksiä seuraavasti: Opetuksen järjestämisestä (yksittäisten opintojaksojen arviointimenetelmät ja opetusmuodot) päättää vahvistetussa opetussuunnitelmassa nimetty vastuuopettaja. Mikäli nimettyä vastuuopettajaa ei ole, opetuksen järjestämisestä päättää dekaani.

 

Opintojakson opetuksen peruuttamisesta tai opetuksen siirtämisestä periodi/lukukausirajan yli päättää dekaani. Opetusjärjestelyihin tehdyt muutokset saatetaan tiedekuntaneuvostolle tiedoksi.

 

Päätös Esityksen mukainen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa