Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Dnro 702/03.04.09/2020

 

Valmistelija Kaisa Laitinen

§ 8

FM Samu Kainulaisen sovelletun fysiikan alan väitöskirjan arvosteleminen

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 30.10.2019 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella väitöskirjat. Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tutkintoja ja opintoja koskevien pysyväismääräysten 1.8.2019 18 §:n mukaan väitöskirjat arvostellaan arvoasteikolla hyväksytty-kiittäen hyväksytty.

 

FM Samu Kainulaisen väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus Pulse oximetry-derived biomarkers for severity assessment of obstructive sleep apnea - Associating parametric and frequency-domain features of SpO2 and PPG signals with daytime sleepiness and impaired vigilance on tarkastettu julkisesti 9.10.2020. Vastaväittäjä, Associate Professor Raquel Bailón Luesma (Department of Electronic Engineering and Communications, University of Zaragosa, Espanja) puoltaa väitöskirjan hyväksymistä opinnäytteenä filosofian tohtorin tutkintoa varten ja esittää arvosanaksi kiittäen hyväksytty. Väitöskirjan toinen esitarkastaja, Medical Director, dosentti Ludger Grote (Center for Sleep and Wake Disorders, University of Gothenburg, Ruotsi ja Sleep Disorders Center, Sahlgrenska University Hospital, Göteborg, Ruotsi) on vastaväittäjän kanssa samaa mieltä arvosanaesityksestä, mutta toinen esitarkastaja, professori Zahra Moussavi (Department of Electrical & Computer Engineering and Department of Psychiatry, University of Manitoba, Winnibeg, Kanada), on eri mieltä.

 

Yliopistolain 24.7.2009/558 44 §:n mukaan ennen väitöskirjan arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta. Väittelijällä ei ole huomautettavaa vastaväittäjän ja esitarkastajien lausunnoista, jotka ovat asiakohdan liitteenä.

 

Yliopistolain 24.7.2009/558 29 §:n mukaan opintosuorituksen arvosteluun saavat osallistua vain ne monijäsenisen hallintoelimen jäsenet tai varajäsenet, joilla on saman tasoinen opintosuoritus tai jotka on otettu professorin tehtävään.

 

Esitys Asiassa annettujen lausuntojen perusteella tiedekuntaneuvosto arvostelee FM Samu Kainulaisen väitöskirjan arvosanalla hyväksytty.

 

Päätös Esityksen mukainen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa