Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Dnro 765/03.00.01/2020

 

Valmistelija Minna Paronen

§ 5

Kauppatieteiden laitoksen opetussuunnitelmamuutosten hyväksyminen lukuvuodelle 2020-2021

 

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on kokouksessaan 19.2.2018 hyväksynyt opetussuunnitelmat lukuvuosiksi 2018-2021. Tiedekuntaneuvosto on kokouksessaan 17.2.2020 hyväksynyt opetussuunnitelmiin lukuvuodelle 2020-2021 tulevat muutokset.

 

Kauppatieteiden laitos esittää opetussuunnitelmaansa lukuvuodelle 2020-2021 seuraavia muutoksia:

 

- Muutetaan sivuainekokonaisuuden 5215200 Yrittäjyyden sivuainekokonaisuus, 25 op opetus kampuskohtaiseksi, lisätään Kuopion tarjontaan seuraavat opintojaksot: 5215220 Ideasta liiketoimintamahdollisuuden tunnistamiseen 5 op, 5215221 Liiketoimintakonseptin luominen 5 op, 5215222 Asiakassitoutuneisuus ja markkinalanseeraus, 5215223 Business Project 1 5 op, 5215224 Business Project 2 5 op.

 

- Lisätään kauppatieteiden sivuainetarjontaan 5215600 Urheilujohtaminen, 30 op. Sivuainekokonaisuus ja sen opetussuunnitelma on hyväksytty osaksi avoimen yliopiston tarjontaa tiedekuntaneuvoston kokouksessa 5.6.2020.

 

- Lakkautetaan sivuainekokonaisuus 5215600 Urheilujohtaminen, 30 op/ AY5215600 Urheilujohtaminen, 30 op. Sivuainekokonaisuus tarjotaan viimeisen kerran lukuvuotena 2020-21. Perusopintokokonaisuuden ennen 31.7.2021 aloittaneet voivat tehdä opintonsa loppuun 31.7.2022 mennessä. Vain avoimen yliopiston kokonaisuutena tarjottavan aineopintokokonaisuuden ennen 31.7.2021 aloittaneet voivat tehdä opintonsa loppuun 31.7.2023 mennessä.

 

- Kuopion kampus: Laskentatoimi ja rahoitus. Muutetaan Laskentatoimen ja rahoituksen syventävissä opinnoissa opintojakson 5214329Accounting Theory 6 op paikkaa.

 

- Muutetaan kauppatieteiden opinto-oppaan (18.5. hyväksytty versio) 3.4 Kauppatieteiden tarjoamat sivuaineet -luvun tekstiä.

 

Tarkemmat tiedot muutoksista esityksen liitteessä.

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9.4 §:n 4 kohdan mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista.

 

Esitys: Tiedekuntaneuvosto hyväksyy kauppatieteiden laitoksen opetussuunnitelmamuutokset lukuvuodelle 2020-2021 esityksen ja liitteen mukaisesti.

Päätös Esityksen mukainen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa