Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Dnro 1293/01.01.02/2020

 

Valmistelija Ulla Hurskainen

§ 9

Professorin, raja- ja Venäjä-tutkimus, tehtävämäärityksen käsittely

 

Johtosäännön 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on käsitellä ehdotus professorin tehtäväalasta ja tehtävämäärityksestä. Johtosäännön 10 §:n mukaan dekaanin tehtävänä on päättää professorin tehtäväalasta ja tehtävämäärityksestä tiedekuntaneuvostoa kuultuaan sekä siitä, vaaditaanko professorilta käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.

 

Professorin, raja- ja Venäjä-tutkimus, tehtävä on tarkoitus täyttää kutsusta 1.1.2021 lukien toistaiseksi. Tehtävään kutsutaan PhD Jeremy Smith.

 

Tehtävässä ei edellytetä käytännöllistä perehtyneisyyttä tehtäväalaan.

 

Kyseisen tehtävän tehtäväntäyttötoimikunta on seuraava: tutkimusjohtaja Petri Kahila (pj), professori Laura Assmuth, professori Ilkka Liikanen ja dekaani Sari Rissanen.

 

 

Esitys Tiedekuntaneuvosto käsittelee professorin, raja- ja Venäjä-tutkimus tehtävämäärityksen.

 

Päätös Esityksen mukainen.


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa