Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Dnro 1595/03.01.00/2020

 

Valmistelija Annikki Honkanen

§ 58

Siirtohaku sosiaalityön erikoistumiskoulutuksen hyvinvointipalveluiden erikoisalalle: valintaperusteiden hyväksyminen

 

Sosiaalityön koulutusta järjestävät yliopistot ovat toteuttaneet sosiaalityön erikoistumiskoulutusta vuodesta 2000 lähtien osana sosiaalityön yliopistoverkoston Sosnetin toimintaa. Vuosina 2000-2016 erikoistumiskoulutusta toteutettiin 120 op laajuisena ammatillisena lisensiaattikoulutuksena. Vuoden 2015 alussa voimaan tulleiden yliopistolain muutosten (Yliopistolaki 558/2009, 7 a §) johdosta Sosnet valmisteli uusimuotoisen erikoissosiaalityöntekijän koulutuksen (70 op).

 

Ammatilliseen lisensiaattikoulutukseen ei ole otettu opiskeljoita vuoden 2012 jälkeen, mutta Itä-Suomen yliopistossa kirjoilla olevilla opiskelijoilla on oikeus suorittaa opintonsa loppuun.

 

Sosnetin johtoryhmässä ja erikoistumiskoulutuksen työvaliokunnassa on valmisteltu siirtohakua ammatillisesta lisensiaattikoulutuksesta uusimuotoiseen erikoistumiskoulutukseen. Tarkoitus on järjestää siirtohaku vain kerran syksyllä 2020, siten että opiskelijat valitaan erikoistumiskoulutuksen opiskelijoiksi niihin yliopistoihin, jotka tällä hetkellä toimivat erikoistumiskoulutusten vastuuyliopistoina. Itä-Suomen yliopisto vastaa hyvinvointipalveluiden erikoisalan koulutuksesta yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa. Helsingin yliopisto on päättänyt, että se ottaa siirtohaussa vain Helsingin yliopistossa kirjoilla olevia opiskelijoita. Tällä hetkellä Itä-Suomen yliopistossa on kaksi ammatillista lisensiaatin tutkintoa suorittavaa henkilöä hyvinvointipalveluiden erikoisalalla ja 22 henkilöä muilla erikoisaloilla.

 

Valintaperusteet: Itä-Suomen yliopistoon esitetään valittavaksi enintään viisi opiskelijaa, jotka ovat suorittaneet 60 op hyvinvointipalveluiden erikoisalan opintoja tai niitä vastaavat opinnot. Mikäli valintaperusteet täyttäviä hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen ensisijaisesti lopputyön toteuttamiskelpoisuuden perusteella. Toissijaisena kriteerinä käytetään mahdollisten täydentävien erikoistumisopintojen määrää.

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9.4 §:n 4 kohdan mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista sekä opiskelijoiden valintaperusteista. Johtosäännön 9.4 §:n 5 kohdan tiedekuntaneuvosto voi siirtää johtosäännön päätösvaltaansa kuuluvan asian dekaanin tai tiedekunnan alaisen yksikön johtajan ratkaistavaksi.

 

Esitys  1. Tiedekuntaneuvosto hyväksyy yllä esitetyt valintaperusteet.

2. Tiedekuntaneuvosto delegoi dekaanille muutosten tekemisen valintaperusteisiin hakuajan alkamiseen saakka.

 

Päätös Esityksen mukainen

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa