Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Dnro 721/03.04.09/2020

 

Valmistelija Annikki Honkanen

§ 5

FM Jarkko Koukkusen Suomen historian väitöskirjan arvosteleminen

 

FM Jarkko Koukkusen väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus "Hävitysten talvi. Poltetun maan taktiikan kehitys ja käyttö talvisodassa 1939-1940" on tarkastettu julkisesti 1.10.2020. Vastaväittäjä, emeritusprofessori, kenraalimajuri (evp.) Vesa Tynkkynen (Maanpuolustuskorkeakoulu) puoltaa väitöskirjan hyväksymistä opinnäytteenä filosofian tohtorin tutkintoa varten ja esittää arvosanaksi "cum laude approbatur".

 

Yliopistolain (558/2009) 44 §:n mukaan ennen väitöskirjan arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta. Väittelijällä ei ole huomautettavaa lausunnosta. Vastaväittäjän lausunto ja kustoksen lausunto ovat esityslistan liitteenä.

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön (1.1.2017) 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella väitöskirjat. Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan hyväksymien määräysten mukaan

1. yhteiskuntatieteiden, historian ja maantieteiden väitöskirjat arvostellaan asteikolla I - L

2. kauppatieteiden, oikeustieteiden, terveystieteiden sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon väitöskirjat arvostellaan asteikolla hylätty - hyväksytty - kiittäen hyväksytty.

 

Yliopistolain (558/2009) 29 §:n mukaan opintosuorituksen arvosteluun saavat osallistua vain ne monijäsenisen hallintoelimen jäsenet tai varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus tai jotka on otettu professorin tehtävään.

 

Linkki julkaisuun: https://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-3335-5/urn_isbn_978-952-61-3335-5.pdf.

 

Esitys  Asiassa annetun lausunnon perusteella tiedekuntaneuvosto arvostelee FM Jarkko Koukkusen väitöskirjan arvosanalla "cum laude approbatur".

 

Päätös Esityksen mukainen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa