Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Dnro 836/03.01.00/2020

 

Valmistelija Henni Nevalainen

§ 6

Filosofisen tiedekunnan opiskelijavalinnan perusteista vuodelle 2021 päättäminen

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9 § mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista sekä opiskelijoiden valintaperusteista. Käsiteltävänä on vuodelle 2021 liitteenä olevat suomenkielisen perustutkintokoulutuksen hakukohteiden, siirtovalinnan hakukohteiden sekä opettajankoulutusten kelpoisuusopintojen valintaperusteiden hyväksyminen. Valintaperusteita on valmisteltu osastoissa ja oppiaineissa. Akateeminen rehtori on toivonut, että muut reitit yliopistoon hakukohteiden nimeämistä yhtenäistettäisiin muotoon Aikaisemmat opinnot, ml. avoimen yliopiston opinnot, (tähän hakukohteen nimi), Joensuu (3 v + 2 v)

 

 

 

Esitys Esitys: Esitän, että tiedekuntaneuvosto hyväksyy liitteenä olevat valintaperusteet vuodelle 2021 liitteiden mukaisesti muut reitit yliopistoon hakukohteiden nimet yhtenäistäen. Esitän edelleen, että tiedekuntaneuvosto delegoi dekaanille päätettäväksi valintaperusteiden mahdolliset korjaukset ja muutokset.

 

Päätös Esityksen mukainen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa