Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Dnro 840/03.00.01/2020

 

Valmistelija Henni Nevalainen

§ 7

Filosofisen tiedekunnan opetussuunnitelmien, koulutuksen kuvauksen ja koulutusten nimimuutosten hyväksyminen

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön (9§) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista. Itä-Suomen yliopiston opintojohtosäännön (20§) mukaan opetussuunnitelmassa tulee käydä ilmi tutkintorakenteet, tutkintovaatimukset ja opintoja ja tutkintoja koskevat määräykset kuten opintojen hyväksilukuperiaatteet.

 

Liitteenä uuden kansainväliseen maisteriohjelman Master's Degree Programme in Pedagogy and Teaching fo Sustainability opetussuunnitelma koulutuksen markkinointia varten. Opintojaksot ovat osa voimassa olevaa opetussuunnitelmaa. Opinnot alkavat syksyllä 2021.

 

Liitteenä Itä-Suomen yliopistolle myönnetyn uuden koulutusvastuun mukaisen logopedian koulutuksen kuvaus koulutuksen markkinointia varten. Opetussuunnitelma käsitellään ja hyväksytetään tiedekuntaneuvostossa myöhemmin. Opinnot alkavat syksyllä 2021.

 

Ohjauksen koulutus esittää, että ohjauksen koulutusten ja hakukohteiden nimet muutetaan seuraaviksi lokakuun 2020 alusta lukien:

Erilliset opinto-ohjaajan ja uraohjaajan opinnot

Opinto-ohjaaja ja uraohjaaja

 

Esitys Esitän, että tiedekuntaneuvosto vahvistaa liitteenä olevan kansainvälisen maisteriohjelman opetussuunnitelman ja logopedian koulutuksen kuvauksen sekä esitetyt ohjauksen koulutusten nimien muutokset liitteiden ja esityksen mukaisesti.

 

Päätös Esityksen mukainen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa