Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Dnro 829/01.01.03/2020

 

Valmistelija Ulla Hurskainen

§ 9

Dekaanin ehdotus yliopistonlehtorin (ohjauksen teoria ja käytäntö) tehtävään otettavasta: tiedekuntaneuvoston kuuleminen

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 10 §:n kohdan 9 mukaan dekaanin tehtävänä on tehdä ehdotus rehtorille kahdeksi vuodeksi tai sitä pidemmäksi ajaksi professorin tehtävään valittavasta ja opetus- ja tutkimushenkilöstön neliportaisen uramallin vakituiseen tehtävään sekä vakinaistamispolun tehtävään valittavasta tiedekuntaneuvostoa kuultuaan.

 

Yliopistonlehtorin (ohjauksen teoria ja käytäntö) tehtävä on sijoitettu kasvatustieteiden ja psykologian osastoon. Tehtävä on ollut uudelleen haettavana 27.8.2020 päättyneenä aikana.

Kasvatustieteiden ja psykologian osasto on esittänyt, että KT Ulla Nuutinen otetaan yliopistonlehtori (ohjauksen teoria ja käytäntö) tehtävään 1.10.2020 lukien. Osaston esitys perusteluineen on liitteenä.

 

Yliopistonlehtorin tulee olla soveltuvan tohtorin tutkinnon suorittanut ja hänellä tulee olla hyvä opetustaito (johtosääntö 31 §). Lisäksi tehtävään valittavalta edellytetään opinto-ohjaajan kelpoisuutta tai vastaavaa käytännön perehtyneisyyttä ohjauksen alaan (kokemus ohjaustyöstä ja/tai ohjauksen kehittämistehtävistä), vahvaa väitöskirjan jälkeistä tutkimusnäyttöä sekä opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisia opettajan pedagogisia opintoja (väh. 35 ov / 60 op). Lisäksi eduksi katsotaan ohjausalan asiantuntijuutta edellyttäneissä kehittämishankkeissa ja erilaisissa tehtävissä hankittu työelämätuntemus.

 

Ensimmäisessä haussa keväällä 2020 tehtävää haki määräaikaan mennessä kahdeksan hakijaa. Tehtävään varsinaisesti ja varasijalle valitut eivät ottaneet tehtävää vastaan/peruivat hakemuksensa, joten tehtävä oli uudelleen haettavana. Uusia hakemuksia tuli viisi (5). Videohaastatteluihin, jotka toteutettiin 4.9.2020, kutsuttiin soveltuvan tohtoritutkinnon ja opetustehtävien osalta hyvän käytännöllisen perehtyneisyyden perusteella kärkihakijoina KT Ulla Nuutinen ja KT Jukka Jännetyinen. Kolmatta kärkihakijaa YTT Toni Kososta oli haastateltu videoyhteydellä ensimmäisen hakukierroksen yhteydessä 13.5.2020.

 

Opetusansioiden portfolioiden ja haastattelujen perusteella kaikilla kärkihakijoilla on johtosäännön edellyttämä hyvä opetustaito yliopistonlehtorin (ohjauksen teoria ja käytäntö) tehtävään. Haastattelun ja hakemusasiakirjojen perusteella KT Ulla Nuutinen täyttää johtosäännössä mainitut yliopistonlehtorin (ohjauksen teoria ja käytäntö) palvelussuhteen ehdot ja yliopistonlehtorin tehtävässä vaaditut edellytykset.   

 

Dekaanin ehdotus akateemiselle rehtorille on, että KT Ulla Nuutinen otetaan yliopistonlehtorin (ohjauksen teoria ja käytäntö) tehtävään 1.10.2020 lukien toistaiseksi. Mahdollista kieltäytymistä varten varasijalle esitetään YTT Toni Kososta. Nuutisen ja Kososen CV:t, julkaisuluettelot ja opetusansioiden portfoliot ovat liitteinä.

 

Esitys Dekaani kuulee tiedekuntaneuvostoa ehdotuksesta KT Ulla Nuutisen ottamiseksi yliopistonlehtorin (ohjauksen teoria ja käytäntö) tehtävään. Mahdollista kieltäytymistä varten ehdotus varasijalle on YTT Toni Kosonen.

 

Päätös Esityksen mukainen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa