Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
1   Kokouksen avaus
2   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3   TM Leena Hartuksen eksegetiikan alaan kuuluvan väitöskirjan arvosteleminen
4   TM Laura Kallatsan käytännöllisen teologian alaan kuuluvan väitöskirjan arvosteleminen
5   FM Marjo Nenosen kasvatustieteen alaan kuuluvan väitöskirjan arvosteleminen
6   Filosofisen tiedekunnan opiskelijavalinnan perusteista vuodelle 2021 päättäminen
7   Filosofisen tiedekunnan opetussuunnitelmien, koulutuksen kuvauksen ja koulutusten nimimuutosten hyväksyminen
8   Dekaanin ehdotus professorin, käännöstiede, erityisesti käännösteknologia, tehtävään otettavasta: tiedekuntaneuvoston kuuleminen
9   Dekaanin ehdotus yliopistonlehtorin (ohjauksen teoria ja käytäntö) tehtävään otettavasta: tiedekuntaneuvoston kuuleminen
10   Professorin, logopedia, tehtävämäärityksen käsittely
11   Tehtäväalojen ja tehtävämääritysten käsittely
12   Kokouksen päätös

Osallistuja Tehtävä
Jäsenet
Pietarinen Janne Dekaani, puheenjohtaja
Nyman Jopi Varadekaani, varapuheenjohtaja
Raunio Antti Professori, jäsen
Seppälä Serafim Professori, varajäsen
Anttonen Pertti Professori, jäsen
Leisiö Larisa Professori, varajäsen
Komulainen Katri Professori, jäsen
Honkalampi Kirsi Professori, varajäsen
Juvonen Antti Professori, jäsen
Kantelinen Ritva Professori, varajäsen
Sajaniemi Nina Professori, jäsen
Kärnä Eija Professori,varajäsen
Arminen Elina Henkilöstö, jäsen
Kujamäki Minna Henkilöstö, varajäsen
Sormunen Kari Henkilöstö, jäsen
Kettukangas Titta Henkilöstö, varajäsen
Hirvonen Vesa Henkilöstö, jäsen
Laitila Teuvo Henkilöstö, varajäsen
Kasanen Kati Henkilöstö, jäsen
Tamminen Merja Henkilöstö, varajäsen
Korkki Jyrki Henkilöstö, jäsen
Räty-Záborszky Sinikka Henkilöstö, varajäsen
Natunen Salla Opiskelija, jäsen
Helin Markus Opiskelija, varajäsen
Koskelo Marko Opiskelija, jäsen
Hänninen Hanna Opiskelija, varajäsen
Scharin Eveliina Opiskelija, jäsen
Linna Kirsi Opiskelija, varajäsen
Summanen Rosa Opiskelija, jäsen
Rissanen Tanja Opiskelija, varajäsen
Tammisto Hanna Opiskelija, jäsen
Pääkkönen Riina Opiskelija, varajäsen
Hurskainen Ulla Johtava hallintopäällikkö, sihteeri, valmistelija
Muut valmistelijat
Kortelainen Kaisu Amanuenssi
Nevalainen Henni Opintokoordinaattori