Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Dnro 721/03.04.09/2020

 

Valmistelija Annikki Honkanen

§ 3

MSc Sara Fraccastoron kansainvälinen liiketoiminnan ja myynnin johtamisen väitöskirjan arvosteleminen

M.Sc. Sara Fraccastoron väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus "Social media use in international entrepreneurial ventures. An international network and sales perspective" on tarkastettu julkisesti 23.10.2020. Vastaväittäjä, professori Per Servais (Linnaeus University, Ruotsi) puoltaa väitöskirjan hyväksymistä opinnäytteenä kauppatieteiden tohtorin tutkintoa varten ja esittää arvosanaksi "kiittäen hyväksytty".

 

Yliopistolain (558/2009) 44 §:n mukaan ennen väitöskirjan arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta. Väittelijällä ei ole huomautettavaa lausunnosta. Vastaväittäjän lausunto ja kustoksen lausunto ovat esityslistan liitteenä.

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön (1.1.2017) 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella väitöskirjat. Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan hyväksymien määräysten mukaan

1. yhteiskuntatieteiden, historian ja maantieteiden väitöskirjat arvostellaan asteikolla I - L

2. kauppatieteiden, oikeustieteiden, terveystieteiden sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon väitöskirjat arvostellaan asteikolla hylätty - hyväksytty - kiittäen hyväksytty.

 

Yliopistolain (558/2009) 29 §:n mukaan opintosuorituksen arvosteluun saavat osallistua vain ne monijäsenisen hallintoelimen jäsenet tai varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus tai jotka on otettu professorin tehtävään.

 

Linkki julkaisuun: https://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-3575-5/urn_isbn_978-952-61-3575-5.pdf.

 

Esitys Asiassa annetun lausunnon perusteella tiedekuntaneuvosto arvostelee M.Sc. Sara Fraccastoron väitöskirjan arvosanalla "kiittäen hyväksytty".

 

Päätös Esityksen mukainen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa