Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Dnro 1776/01.01.02/2020

 

Valmistelija Ulla Hurskainen

§ 5

Dekaanin ehdotus HTT Lasse Peltosen ottamisesta professorin, ympäristökonfliktien hallinta, tehtävään: tiedekuntaneuvoston kuuleminen

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 10 §:n kohdan 9 mukaan dekaanin tehtävänä on tehdä ehdotus rehtorille kahdeksi vuodeksi tai sitä pidemmäksi ajaksi professorin tehtävään valittavasta ja opetus- ja tutkimushenkilöstön neliportaisen uramallin vakituiseen tehtävään sekä vakinaistamispolun tehtävään valittavasta tiedekuntaneuvostoa kuultuaan.

 

Professorin, ympäristökonfliktien hallinta, tehtävä on sijoitettu historia- ja maantieteiden laitokselle. HTT Lasse Peltonen on hoitanut ensin tehtävää määräaikaisesti ajalla 1.6.2016-30.4.2018. Tämän jälleen tehtävä on täytetty kutsusta määräaikaisena ajalle 1.5.2018 (--31.5.2021). Määräaikaisuuden perusteena on luonnonvarojen kestävän käytön hallinnan osaamisalueen kehittäminen. Asiantuntijalausunnot Peltosen kelpoisuudesta ja ansioista kyseesä olevaan professorin tehtävään on vuonna 2018 pyydetty professori (emeritus) Ilmo Massalta ja Pekka Jokiselta. Asiantuntijat ovat lausunnoissaan todenneet Peltosen olevan kiistatta kelpoinen professorin, ympäristökonfliktien hallinta tehtävään. Lausunnot ovat liitteenä.

 

Historia- ja maantieteiden laitos on esittänyt (esitys liitteenä), että Peltonen otetaan vakinaisesti kyseiseen professorin tehtävään. Perusteluina esitetään mm. seuraavaa: "Lasse Peltonen on toiminut professorin tehtävässä erittäin menestyksellisesti hankkien useita merkittäviä tutkimusrahoituksia, osallistuen laajasti opetukseen, toimien kansainvälisen maisteriohjelman toisena johtajana, rakentaen oman tutkimusryhmän, osallistuen aktiivisesti kahden RC:n toimintaan sekä ollen aktiivinen myös tieteellisessä julkaisemisessa."

 

Dekaanin ehdotus rehtorille on, että HTT Lasse Peltonen otetaan 1.6.2021 lukien professorin, ympäristökonfliktien hallinta tehtävään.  

 

HTT Lasse Peltonen täyttää johtosäännön 31 §:ssä mainitut professorin kelpoisuusvaatimukset. Hän on kiistatta kelpoinen professorin, ympäristökonfliktien hallinta, tehtävään ja hänellä on kyseisessä tehtävässä vaadittava kielitaito. Peltosen opetustaito on vuonna 2018 arvioitu opetusnäyttein arvolauseella "kiitettävä", joten näin ollen opetustaidon voidaan arvioida täyttävän johtosäännön 31 § edellytykset (hyvä opetustaito).

 

Esitys  Dekaani kuulee tiedekuntaneuvostoa ehdotuksesta HTT Lasse Peltosen ottamisesta professorin, ympäristökonfliktien hallinta, tehtävään 1.6.2021 lukien toistaiseksi.

 

Päätös Esityksen mukainen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa