Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Dnro 1600/01.01.02/2020

 

Valmistelija Ulla Hurskainen

§ 6

Dekaanin ehdotus PhD Harro van Asseltin ottamisesta professorin, ilmasto-oikeus ja -politiikka (Climate Law and Policy), tehtävään: tiedekuntaneuvoston kuuleminen

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 10 §:n kohdan 9 mukaan dekaanin tehtävänä on tehdä ehdotus rehtorille kahdeksi vuodeksi tai sitä pidemmäksi ajaksi professorin tehtävään valittavasta ja opetus- ja tutkimushenkilöstön neliportaisen uramallin vakituiseen tehtävään sekä vakinaistamispolun tehtävään valittavasta tiedekuntaneuvostoa kuultuaan. 

 

Professorin, ilmasto-oikeus ja -politiikka tehtävä on sijoitettu Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitokselle.

 

Tehtäväselosteen mukaan: "In accordance with the strategy of the UEF Law School, the Law School invests in its areas of expertise in research with an aim to enhance international networking and the acquisition of external research funding. The following areas and approaches of legal research are targets of specific development: climate change, energy and environmental law; empirical legal studies; and legal research addressing welfare issues.

 

The UEF Law School runs two international Master's degree programmes and a PhD programme. The international Master's degree programmes, entitled "Environment, Natural Resources and Climate Change: Master's Degree Program in Environmental Policy and Law" and "The Nordic Master Programme in Environmental Law", admit a total of 45 students every year. Since 2004, the UEF has, in cooperation with the United Nations Environment Programme, organised a two-week capacity building course providing training on international environmental law and diplomacy for experts participating in multilateral environmental negotiations.

 

The Law School hosts the Center for Climate Change, Energy and Environmental Law, CCEEL, established in 2013. CCEEL coordinates research and teaching as well as national and international cooperation in the above-mentioned fields. The CCEEL is home to more than 30 researchers, seven of whom are professors. The activities of the CCEEL constitute part of the university's Institute for Natural Resources, Environment and Society, LYY. The LYY Institute is a multidisciplinary organization, seeking to enhance the university's research addressing issues related to the environment and natural resources in the fields of social sciences and cultural studies, as well as to serve as an umbrella organisation for the field's research projects and researchers. The LYY Institute brings together multidisciplinary expertise from three faculties and is a network of over 100 researchers and 15 professors.

 

Duties of Professor of Climate Law and Policy include contributing to research and teaching in the areas of climate law and policy, and international environmental law and governance more broadly. The professor will be involved in the Law School's teaching activities, with an emphasis on the two Master's programmes. The professor will also supervise Master's theses, PhD students and postdoctoral researcher. In this post, the language of instruction and supervision is English.

 

The Professor will contribute to developing the UEF's international research profile in the areas of climate and international environmental law and policy. In particular, the professor is expected to develop and implement externally funded research projects. The professor is expected to collaborate closely with other members of the UEF Law School and CCEEL, including the CCEEL Research Group on Climate Change and International Environmental Law. The professor will also contribute to multidisciplinary cooperation within the UEF top-level international research area "Aerosols, climate change and human health" defined in the strategy of the University of Eastern Finland (2015-2020), and with the advanced-level, strong research area "Sustainable governance of natural resources", also defined in the university's strategy. (Please see http://www.uef.fi/en/tutki-mus/strategiset-tutkimusalueet-2015-2020).

 

The post is intended to be filled with an open-ended contract as from 1.6.2020.

 

The person to be appointed as Professor of Climate Law and Policy is not required to have practical familiarity with the field of the post. "

 

Yliopistolain (558/2010) 33 §:n 2 momentin mukaan professorin tehtävä voidaan täyttää kutsusta haettavaksi julistamatta silloin, kun tehtävään voidaan kutsua ansioitunut henkilö tai tehtävään valitaan määräajaksi. Tehtävään voidaan valita kutsusta vain henkilö, joka kiistatta täyttää kelpoisuusvaatimukset. Tehtävään on tarkoitus kutsua PhD Harro van Asselt.

 

Yliopistolain (558/2009) 31 §:n mukaan hakijoiden ja tehtävään kutsuttavien kelpoisuudesta ja ansioista on ennen valintaa pyydettävä lausunto vähintään kahdelta asiantuntijalta, kun henkilö valitaan toistaiseksi voimassa olevaan tai vähintään kahden vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen. Asiantuntijan esteellisyyteen sovelletaan hallintolain 27-29 §:ää. Asiantuntijoiden valinnasta, toiminnasta ja tehtävästä määrätään tarvittaessa johtosäännössä.

 

Asiantuntijalausunnot van Asseltin kelpoisuudesta ja ansioista professorin, ilmasto-oikeus ja -politiikka, tehtävään on pyydetty dekaanin 1.11.2019 tekemän päätöksen mukaisesti seuraavilta: professori Anne Kumpula, Turun yliopisto ja professori Janne Hukkinen, Helsingin yliopisto. Asiantuntijat ovat lausunnoissaan todenneet, että van Asselt on kiistatta kelpoinen tehtävään.

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 31 §:n mukaan professorin palvelussuhteeseen tulee olla tieteellisesti tai taiteellisesti pätevä ja hänellä tulee olla hyvä opetustaito ja, jos se on tärkeää tehtävän hoitamiselle, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.

 

Professorin, ilmasto-oikeus ja -politiikka tehtäväntäyttötoimikunta (professori Tapio Määttä (pj.), professori Anssi Keinänen ja professori Ismo Pölönen) esittää yksimielisesti asiantuntijalausuntoihin sekä hakemusasiakirjoihin perustuen, että van Asselt otetaan tehtävään.

 

PhD Harro van Asselt täyttää johtosäännön 31 §:ssä mainitut professorin kelpoisuusvaatimukset. Hän on kiistatta kelpoinen professorin, ilmasto-oikeus ja -politiikka, tehtävään ja hänellä on kyseisessä tehtävässä vaadittava kielitaito.

Tehtäväntäyttötoimikunnan puheenjohtajan päätöksellä van Asselt on vapautettu opetusnäytteen antamisesta. Opetustaidon on arvioitu täyttävän johtosäännön 31 § edellytykset (hyvä opetustaito).

 

Dekaanin ehdotus rehtorille on, että PhD Harro van Asselt otetaan professorin, ilmasto-oikeus ja -politiikka, (Climate Law and Policy), tehtävään 1.1.2021 lukien toistaiseksi.

 

Esitys Dekaani kuulee tiedekuntaneuvostoa ehdotuksesta PhD Harro van Asseltin ottamisesta professorin, ilmasto-oikeus ja -politiikka, tehtävään.

 

Päätös 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa