Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
1   Kokouksen avaus
2   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3   MSc Sara Fraccastoron kansainvälinen liiketoiminnan ja myynnin johtamisen väitöskirjan arvosteleminen
4   HTL Atte Korten hallinto-oikeuden väitöskirjan arvosteleminen
5   Dekaanin ehdotus HTT Lasse Peltosen ottamisesta professorin, ympäristökonfliktien hallinta, tehtävään: tiedekuntaneuvoston kuuleminen
6   Dekaanin ehdotus PhD Harro van Asseltin ottamisesta professorin, ilmasto-oikeus ja -politiikka (Climate Law and Policy), tehtävään: tiedekuntaneuvoston kuuleminen
7   Dekaanin ehdotus professorin, terveystaloustiede, erityisesti ekonometrian ja taloudellisen arvioinnin menetelmät tehtävään otettavasta: tiedekuntaneuvoston kuuleminen
8   Professorin, prosessioikeus, tehtävämäärityksen käsittely
9   Professorin, vanhuusoikeus, tehtävämäärityksen käsittely
10   Opetussuunnitelmamuutoksia koskevan toimivallan siirto varadekaanilta opintojakson vastuuopettajalle
11   Tiedoksi: Päätös yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston täydentämisestä
12   Oikeustieteiden laitoksen opetussuunnitelmamuutoksen hyväksyminen lukuvuodelle 2020-2021
13   Kokouksen päätös

Osallistuja Tehtävä
Jäsenet
Rissanen Sari Dekaani, puheenjohtaja
Tanskanen Minna Varadekaani, varapuheenjohtaja
Assmuth Laura Professori, jäsen
Hänninen Vilma Professori,varajäsen
Kolehmainen Antti Professori, jäsen
Keinänen Anssi Professori, varajäsen
Komppula Raija Professori, jäsen
Niskanen Mervi Professori, varajäsen
Kortelainen Jarmo Professori, jäsen
Suutari Pekka Professori, varajäsen
Linnosmaa Ismo Professori, jäsen
Katajala Kimmo Professori, varajäsen
Koponen Jonna Henkilöstö, jäsen
Savolainen Hanna Henkilöstö, varajäsen
Kinnunen Ulla-Mari Henkilöstö, jäsen
Aalto-Heinilä Maija Henkilöstö, varajäsen
Kurki Tuulikki Henkilöstö, jäsen
Häyrynen Simo Henkilöstö, varajäsen
Kouvo Antti-Jussi Henkilöstö, jäsen
Puhakka Antero Henkilöstö, varajäsen
Tervashonka Ari Opiskelija, jäsen
Ahonen Noora Opiskelija, varajäsen
Oikkonen Lassi Opiskelija, jäsen
Hiltunen Miika Opiskelija, varajäsen
Pulkka Maria Opiskelija, jäsen
Remes Susanna Opiskelija, varajäsen
Hänninen Roosa Opiskelija, jäsen
Poutanen Wilma Opiskelija, varajäsen
Hurskainen Ulla Johtava hallintopäällikkö, sihteeri, valmistelija
Muut valmistelijat
Honkanen Annikki Koulutuspäällikkö
Korhonen Anne Opintokoordinaattori
Paronen Minna Amanuenssi
Tuula Joro Amanuenssi
Maria Venäläinen Johdon assistentti