Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

 

 

 

§ 2

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

Johtosäännön 26 §:n mukaan kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta, ellei hallintoelin ole osaltaan toisin päättänyt. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Hallintoelimen varajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

 

Kokouskutsu on lähetetty 6.5.2020. Käsiteltävät asiat on mainittu Dynasty -asiakirjahallintasovelluksessa julkaistulla esityslistalla.

 

Johtosäännön 27 §:n mukaan yliopiston monijäseniset toimielimet ovat päätösvaltaisia, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä.

 

Esitys Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja hyväksytään esityslista.

 

Päätös Kutsu kokoukseen oli lähetetty määräajassa ja koska paikalla oli puheenjohtajan lisäksi 10 jäsentä ja 2 varajäsentä, todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa