Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Dnro 735/01.08.00/2020

 

Valmistelija Arja Hirvonen

§ 3

FT Timo Leppäsen opetusnäytteen kuunteleminen ja arvosteleminen dosentin arvon myöntämistä varten alana Lääketieteellinen fysiikka, erityisesti unilääketiede (Medical Physics, Sleep Medicine)

Yliopistolain 558/2009 89§:n mukaan dosentilta vaaditaan hyvä opetustaito. Pääsääntöisesti opetustaito arvioidaan hakemusasiakirjoista ilmenevien tietojen perusteella. Tällöin huomioidaan käytännön opetuskokemus yliopistotasolla ja näytöt opinnäytteiden ohjauksesta, suoritetut korkeakoulupedagogiset opinnot, muu pedagoginen kelpoisuus sekä aiemmin vähintään arvosanalla hyvä hyväksytty opetusnäyte, joka on annettu yliopistotasoiseen tehtävään.

 

Dosentilta edellytettävän hyvän opetustaidon arvioimiseksi FT Timo Leppäsen tulee, dekaanin päätöksen 11.2.2020 mukaisesti, antaa opetusnäyte dosentin arvon myöntämiseksi alana Lääketieteellinen fysiikka, erityisesti unilääketiede (Medical Physics, Sleep Medicine). Hän antaa opetusnäytteen aiheena "Uniapnea ja sen diagnostiikka".

 

Opetusnäyte arvioidaan numeerisella asteikolla 1-5 (1 välttävä, 2 tyydyttävä, 3 hyvä, 4 kiitettävä ja 5 erinomainen).

 

Opetusnäytteen arvioinnissa kiinnitetään huomiota mm. hakijan kykyyn:

 

. motivoida kuulijoita,

. jäsentää opetettava aihe kuulijoille ymmärrettäväksi,

. perustella esittämiään ajatuksia ja väitteitä,

. hyödyntää alan uusinta tutkimusta,

. opettaa innostavasti ja ajatuksia herättävästi,

. olla vuorovaikutuksessa opiskelijoiden kanssa,

. aktivoida työskentelemään sekä ohjata opiskelua ja oppimista,

. laatia oppimateriaali kohdejoukko huomioiden ja

. esiintyä kuulijoille.

 

Esitys Tiedekuntaneuvosto kuuntelee FT Timo Leppäsen opetusnäytteen ja antaa sille arvosanan.

 

Päätös Opetusnäyte hyväksyttiin arvosanalla hyvä (3/5).

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa