Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Dnro 735/01.08.00/2020

 

Valmistelija Arja Hirvonen

§ 4

Dosentin arvon myöntäminen FT Timo Leppäselle alana Lääketieteellinen fysiikka, erityisesti unilääketiede (Medical Physics, Sleep Medicine)

FT Timo Leppänen on hakenut dosentin arvoa alana Lääketieteellinen fysiikka, erityisesti unilääketiede (Medical Physics, Sleep Medicine) Itä-Suomen yliopiston luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan sovelletun fysiikan laitokselle. FT Leppäsen hakemus on asiakohdan liitteenä.

 

Yliopistolain 558/2009 89 §:n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön sekä hyvä opetustaito.

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9 §:n kohdan 8 mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää dosentin arvon myöntämisestä.

 

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan dekaani on päätöksellään 11.2.2020 nimennyt professori Danny J. Eckertin (Adelaide Institute for Sleep Health, College of Medicine and Public Health, Flinders University, Australia) ja Dr. Jan Kantelhardtin (Institute of Physics, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Saksa) antamaan asiantuntijalausuntonsa FT Timo Leppäsen tieteellisestä pätevyydestä dosentin arvon myöntämiseksi alana Lääketieteellinen fysiikka, erityisesti unilääketiede (Medical Physics, Sleep Medicine). Professori Eckert ja Dr. Kantelhardt ovat todenneet FT Leppäsen tieteellisesti päteväksi hakemallaan dosentin arvon alalla. Asiantuntijoiden lausunnot ovat asiakohdan liitteenä.

 

Dosentilta vaaditaan hyvä opetustaito (Yliopistolaki 558/2009 89§). Tiedekuntaneuvosto päättää asiakohdan 3 kohdalla FT Leppäsen opetusnäytteestä.

 

Esitys Tiedekuntaneuvosto toteaa, että FT Timo Leppänen täyttää yliopistolaissa mainitut dosentin arvon edellytykset ja myöntää hänelle Itä-Suomen yliopiston dosentin arvon alana Lääketieteellinen fysiikka, erityisesti unilääketiede (Medical Physics, Sleep Medicine) 1.6.2020 alkaen.

 

Päätös Esityksen mukainen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa