Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Dnro 662/00.03.01/2020

 

Valmistelija Jukka Mönkkönen  

§ 3

Kauden 2021-2024 tulossopimusneuvottelut

 

Itä-Suomen yliopiston ja opetus- ja kulttuuriministeriön kauden 2021-2024 väliset tulosneuvottelut on sovittu pidettäväksi 19.5.2020.

 

 Hallitus on käsitellyt kokouksessaan 14.2.2020 ministeriölle toimitettua strategian koostetta, jossa on tiivistettynä esitetty strategian toimeenpanoa koskevat keskeiset linjaukset ja strategiarahoituksen tavoitetaso. Samassa kokouksessa käsiteltiin myös ehdotus tulossopimuksen tavoitteista.

 

 Ministeriö on toimittanut 3.4.2020 yliopistolle palautteen ehdotetuista sopimustavoitteista. Yliopiston tulee toimittaa vastaehdotuksensa viimeistään viikkoa ennen omaa sopimusneuvottelua. Lisäksi yliopistojen tulee toimittaa toteumatiedot vuodelta 2019 hiilijalanjäljestään erityisesti kiinteistöjen ja työtehtäviin liittyvien matkojen osalta ja toimenpiteet ja seurantaindikaattorit hiilineutraaliuden saavuttamiselle viimeistään vuoteen 2030 mennessä. Ministeriölle tulee tehdä myös ehdotus asioista, joita yliopisto erityisesti haluaa käydä sparraavaa keskustelua.

 

 Yliopistoja pyydettiin toimittamaan "ensi tilassa" strategiaperusteisen rahoituksen valmistelun tueksi karkean tason investointisuunnitelman. Yliopisto on toimittanut investointisuunnitelmansa 22.4. (liite 1)

 

 Ministeriön palautteen mukaan "yliopiston strategia muodostaa johdonmukaisen kokonaisuuden ja yliopistolla on myös konkreettisia toimenpiteitä seurantaindikaattoreineen". Itä-Suomen osalta ministeriön sopimusluonnos on pääosin hyväksyttävissä, tekstiosaan ja indikaattoreihin esitettäisiin pieniä muutoksia (liite 2).

 

 Itä-Suomen yliopiston tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2025. Tavoitteen toteutumiseksi yliopistossa selvitetään vuoden 2020 loppuun mennessä eri sektoreiden päästöt sekä määritellään konkreettiset teot hiilineutraaliuden toteutumiseksi (liite 3). Tätä tavoitetta tukee myös ministeriön kestävän kehityksen linjaus (liite 4).

 

 Koulutuksen ja osaamisen tason nostamiseen tarkoitetun strategiarahoituksen osalta yliopiston tuli toimittaa 8.5. esityksensä vuosina 2021 ja 2022 toteutettavista aloituspaikkalisäyksistä (liitteet 5-6).

 

 Yliopiston ja ministeriön neuvotteluun osallistuvat hallituksen puheenjohtaja, rehtori, akateeminen rehtori, hallintojohtaja, talous- ja rahoitusjohtaja sekä kehitysjohtaja. Neuvottelut käydään etäyhteyksin.

 

Esitys Hallitus käsittelee tulossopimusaineistoa.

 

Päätös Esityksen mukainen. Hallituksen puheenjohtajan ja rehtorin johdolla käydään neuvottelut ministeriön kanssa 19.5.2020. Hallitus käsittelee käytyjä tulosneuvotteluita kesäkuun kokouksessa ja lopullinen tulossopimus tuodaan hallituksen hyväksyttäväksi syksyn aikana.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa