Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Dnro 662/00.03.01/2020

 

Valmistelija Petri Rintamäki

§ 7

Muut asiat

  1. Testamenttilahjoituksen vastaanottaminen

 

Kuopion yliopisto (nykyisin Itä-Suomen yliopisto) on saanut noin 1M USD:n testamenttilahjoituksen Louise M. Hill:ltä Yhdysvalloista. Testamentin mukaan lahjoitusvaroilla pitää perustaa "The Ida Kokkonen, Mother, and Walter William Hill, Son, Memorial Student Loan Fund".

 

Rahaston tarkoituksena on myöntää vähävaraisille opiskelijoille lainoja, jotka ovat Suomen kansalaisia tai vakituisia asukkaita. Opiskelijat tulisi ensisijaisesti olla entisen Kuopion läänin alueelta, toissijaisesti Turun ja Porin entisen läänin alueelta ja viimesijaisesti muualta Suomesta.

 

Yhdysvaltalainen pesänhoitaja edellyttää, että yliopiston hallitus on saanut tiedon lahjoituksesta ja, että hallitus valtuuttaa rehtorin olemaan oikeuttaa allekirjoittamaan lahjoitusta koskevat asiakirjat. Näin ollen asia joudutaan muodollisesti käsittelemään hallituksessa.

 

Asiaan liittyy vielä useita selvitettäviä asioita ennen kuin se voidaan ottaa vastaa (mm. onko yliopiston mahdollista myöntää opiskelijoille lainoja), jonka takia rehtori etenee asiassa vasta kun on selvitetty, että yliopiston on mahdollista ottaa lahjoitus vastaan.

 

 

Esitys Hallitus merkitsee lahjoituksen tiedoksi ja valtuuttaa rehtorin allekirjoittamaan kaikki asiaan liittyvät dokumentit yliopiston puolelta.

 

Päätös      Esityksen mukainen. 

 

  1. Muita mahdollisia asioita ei ollut.
  2. Hallitus totesi seuraavien kokousten olevan:

11.6.2020 klo 9-14 Teams-kokous

3.9.2020 klo 9-17 (hallitus ja lukuvuoden avajaiset)

2.11.2020 klo 9-21 Joensuu (hallitus ja iltakoulu)

14.12.2020 klo 9-21 Helsinki


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa