Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

 

 

 

§ 2

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

Johtosäännön 26 §:n mukaan kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta, ellei hallintoelin ole osaltaan toisin päättänyt. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Hallintoelimen varajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

 

Kokouskutsu on lähetetty 20.05.2020. Käsiteltävät asiat on mainittu Dynasty -asiakirjahallintasovelluksessa julkaistulla esityslistalla.

 

Johtosäännön 27 §:n mukaan yliopiston monijäseniset toimielimet ovat päätösvaltaisia, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä.

 

Esitys Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja hyväksytään esityslista.

 

Päätös Esityksen mukainen. Tiedekuntaneuvosto käsittelee lisälista-asian TM Kaisa Puustisen eksegetiikan alaan kuuluvan väitöskirjan arvosteleminen asiakohdassa 3.


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa