Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Dnro 840/03.00.01/2020

 

Valmistelija Henni Nevalainen

§ 6

Filosofisen tiedekunnan opinto-oppaan hyväksyminen lukuvuodelle 2020-2021

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9 § mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista. Itä-Suomen yliopistossa on lukuvuodesta 2019-2020 lähtien ollut käytössä KAMUssa toimiva sähköinen opinto-opas. Oppaassa on yliopiston yhteisesti sovittuja asioita sekä erityisesti filosofisen tiedekunnan opintoasioihin kuuluvia asioita, joista päättää tiedekuntaneuvosto. Oppaaseen ja siihen esitettäviin muutoksiin voi tutustua liitteissä.

Sähköisen opinto-oppaan tuloste (sähköisen opinto-oppaan tuloste ei näytä sähköiseltä opinto-oppaalta asetteluiltaan)

Opinto-oppaaseen tehdyt muutokset kootusti

 

Esitys Esitän, että filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto hyväksyy tiedekunnanopinto-oppaan lukuvuodelle 2020-2021 esityksen mukaisesti ja delegoi dekaanille mahdollisuuden hyväksyä päätöksellään opinto-oppaaseen mahdollisia korjauksia ja täsmennyksiä.

 

Päätös Esityksen mukainen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa