Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Dnro 828/01.01.02/2020

 

Valmistelija Ulla Hurskainen

§ 7

Dekaanin ehdotus professorin, yleinen kielitiede, tehtävään otettavasta: tiedekuntaneuvoston kuuleminen

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 10 §:n dekaanin tehtävänä on tehdä ehdotus rehtorille kahdeksi vuodeksi tai sitä pidemmäksi ajaksi professorin tehtävään valittavasta ja opetus- ja tutkimushenkilöstön neliportaisen uramallin vakituiseen tehtävään sekä vakinaistamispolun tehtävään valittavasta tiedekuntaneuvostoa kuultuaan.

 

Professorin, yleinen kielitiede, tehtävä on ollut haettavana 3.4.2019 päättyneenä hakuaikana. Tehtävää hakivat (9) : PhD Billings, Loren Allen; FT Nikolaev, Alexandre; PhD Unger, Christoph Johannes; PhD Eychenne, Julien; PhD Coats, Steven; FT Leino, Unni; PhD Rosales Sequeiros, Xose; PhD Kehayov, Petar ja PhD Rießler, Michael. Hakija Eychenne on perunut hakemuksensa 12.3.2020. Hakijayhteenveto liitteenä.

 

Yliopistolain (558/2009) 31 §:n mukaan hakijoiden ja tehtävään kutsuttavien kelpoisuudesta ja ansioista on ennen valintaa pyydettävä lausunto vähintään kahdelta asiantuntijalta, kun henkilö valitaan toistaiseksi voimassa olevaan tai vähintään kahden vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen. Asiantuntijan esteellisyyteen sovelletaan hallintolain 27-29 §:ää. Asiantuntijoiden valinnasta, toiminnasta ja tehtävästä määrätään tarvittaessa johtosäännössä.

Tehtäväntäyttötoimikunnan (Varadekaani, professori Jopi Nyman; professori Risto Turunen; professori Ilkka Huhta; professori Marjatta Palander ja professori Mikko Laitinen) esityksestä dekaanin päätöksellä 28.5.2019 tehtävän kärkihakijoiksi valittiin tehtävän kelpoisuusehdot ja tehtävämäärityksessä mainitut ansiot täyttäneet hakijat PhD Julien Eychenne ja PhD Michael Rießler. Asiantuntijalausunnot kärkihakijoiden kelpoisuudesta ja ansioista pyydettiin dekaanin 19.12.2019 tekemän päätöksen mukaan seuraavilta: professori Matti Miestamo, Helsingin yliopisto ja professori Urpo Nikanne, Åbo Akademi. Asiantuntijalausunnot liitteenä.

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 31 §:n mukaan professorin palvelussuhteeseen toistaiseksi tai yli kaksivuotiskaudeksi valittavan tulee olla tieteellisesti tai taiteellisesti pätevä ja hänellä tulee olla hyvä opetustaito ja, jos se on tärkeää tehtävän hoitamiselle, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.

 

Professorin, yleinen kielitiede, tehtävän tehtäväntäyttötoimikunta on esittänyt, että tehtävään otetaan PhD Michael Rießler. Valintamuistio on liitteenä.

 

PhD Michael Rießler täyttää johtosäännön 31 §:ssä mainitut professorin kelpoisuusvaatimukset. Hän on tieteellisesti pätevä professorin, yleinen kielitiede, tehtävään ja hänellä on tehtävässä vaadittava kielitaito. Tehtäväntäyttötoimikunnan puheenjohtajan päätöksellä Rießler on vapautettu opetusnäytteen antamisesta. Rießlerin opetustaidon on arvioitu täyttävän johtosäännön 31 § edellytykset (hyvä opetustaito). 

Dekaanin ehdotus rehtorille on, että PhD Michael Rießler otetaan professorin, yleinen kielitiede, tehtävään 1.8.2020 lukien.

 

Esitys Dekaani kuulee tiedekuntaneuvostoa ehdotuksesta PhD Michael Rießlerin ottamiseksi professorin, yleinen kielitiede, tehtävään.

 

Päätös Esityksen mukainen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa