Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Dnro 829/01.01.03/2020

 

Valmistelija Ulla Hurskainen

§ 8

Dekaanin ehdotus yliopistonlehtorin (ohjauksen teoria ja käytäntö) tehtävään otettavasta: tiedekuntaneuvoston kuuleminen

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 10 §:n kohdan 9 mukaan dekaanin tehtävänä on tehdä ehdotus rehtorille kahdeksi vuodeksi tai sitä pidemmäksi ajaksi professorin tehtävään valittavasta ja opetus- ja tutkimushenkilöstön neliportaisen uramallin vakituiseen tehtävään sekä vakinaistamispolun tehtävään valittavasta tiedekuntaneuvostoa kuultuaan.

 

Yliopistonlehtorin (ohjauksen teoria ja käytäntö) tehtävä on sijoitettu kasvatustieteiden ja psykologian osastoon Joensuun kampukselle. Tehtävä on ollut haettavana 24.4.2020 päättyneenä aikana.

 

Kasvatustieteiden ja psykologian osasto on esittänyt, että KT Leena Penttinen otetaan yliopistonlehtorin (ohjauksen teoria ja käytäntö) tehtävään 1.9.2020 lukien. Osaston esitys perusteluineen on liitteenä.

 

Yliopistonlehtorin tulee olla soveltuvan tohtorin tutkinnon suorittanut ja hänellä tulee olla hyvä opetustaito (johtosääntö 31 §). Lisäksi tehtävään valittavalta edellytetään opinto-ohjaajan kelpoisuutta tai vastaavaa käytännön perehtyneisyyttä ohjauksen alaan (kokemus ohjaustyöstä ja/tai ohjauksen kehittämistehtävistä), vahvaa väitöskirjan jälkeistä tutkimusnäyttöä sekä opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisia opettajan pedagogisia opintoja (väh. 35 ov / 60 op). Lisäksi eduksi katsotaan ohjausalan asiantuntijuutta edellyttäneissä kehittämishankkeissa ja erilaisissa tehtävissä hankittu työelämätuntemus.

 

Tehtävää haki määräaikaan mennessä kahdeksan hakijaa. 13.5.2020 toteutettuihin videohaastatteluihin kutsuttiin soveltuvan tohtoritutkinnon ja opetustehtävien osalta hyvän käytännöllisen perehtyneisyyden perusteella kärkihakijoina KT Leena Penttinen, PsT Johanna Rantanen ja YTT Toni Kosonen.

 

Opetusansioiden portfolioiden ja haastattelujen perusteella johtosäännön edellyttämä hyvä opetustaito yliopistonlehtorin (ohjauksen teoria ja käytäntö) tehtävään on kaikilla haastatteluun kutsutuilla hakijoilla.

 

Haastattelun ja hakemusasiakirjojen perusteella KT Leena Penttinen täyttää johtosäännössä mainitut yliopistonlehtorin (ohjauksen teoria ja käytäntö) palvelussuhteen ehdot ja yliopistonlehtorin tehtävässä vaaditut edellytykset.  

 

Dekaanin ehdotus akateemiselle rehtorille on, että KT Leena Penttinen otetaan yliopistonlehtorin (ohjauksen teoria ja käytäntö) tehtävään 1.9.2020 lukien toistaiseksi. Mahdollista kieltäytymistä varten 1. varasijalle esitetään PsT Johanna Rantasta. Penttisen ja Rantasen CV:t ja opetusportfoliot ovat liitteinä.

 

Esitys Dekaani kuulee tiedekuntaneuvostoa ehdotuksesta KT Leena Penttisen ottamiseksi yliopistonlehtorin (ohjauksen teoria ja käytäntö) tehtävään. Mahdollista kieltäytymistä varten ehdotus varasijalle on PsT Johanna Rantanen.

 

Päätös Esityksen mukainen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa