Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Dnro 830/01.01.03/2020

 

Valmistelija Ulla Hurskainen

§ 9

Dekaanin ehdotus yliopistonlehtorin, englannin kieli ja kulttuuri, tehtävään otettavasta: tiedekuntaneuvoston kuuleminen

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 10 §:n kohdan 9 mukaan dekaanin tehtävänä on tehdä ehdotus rehtorille kahdeksi vuodeksi tai sitä pidemmäksi ajaksi professorin tehtävään valittavasta ja opetus- ja tutkimushenkilöstön neliportaisen uramallin vakituiseen tehtävään sekä vakinaistamispolun tehtävään valittavasta tiedekuntaneuvostoa kuultuaan.

 

Yliopistonlehtorin, englannin kieli ja kulttuuri, tehtävä on sijoitettu humanistiseen osastoon Joensuun kampukselle. Tehtävä on ollut haettavana 26.2.2020 päättyneenä aikana.

 

Humanistinen osasto on esittänyt, että FT Lea Meriläinen otetaan yliopistonlehtorin, englannin kieli ja kulttuuri, tehtävään 1.8.2020 lukien. Osaston esitys perusteluineen on liitteenä.

 

Yliopistonlehtorin tulee olla soveltuvan tohtorin tutkinnon suorittanut ja hänellä tulee olla hyvä opetustaito (johtosääntö 31 §). Opetusansioita arvioitaessa luetaan eduksi pedagogisten opintojen suorittaminen. Yliopistonlehtorin tehtävään valittavalta edellytetään erinomaista englannin kielen taitoa (englannin kieli äidin- tai sivistyskielenään tai korkeakoulututkinto englannin alalta) sekä hyvää suomen kielen taitoa (eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B2). 

 

Tehtävää haki määräaikaan mennessä 15 hakijaa. 8.5.2020 toteutettuihin videohaastatteluihin kutsuttiin soveltuvan tohtoritutkinnon sekä opetustyö- ja tutkimuskokemuksen perusteella FT Mikko Höglund, FT Lea Meriläinen, FT Elina Ranta, FT Paula Rautionaho, FT Olli Silvennoinen, FT Piia Varis ja FT Turo Vartiainen. 

 

Opetusansioiden portfolioiden ja haastattelujen perusteella johtosäännön edellyttämä hyvä opetustaito yliopistonlehtorin, englannin kieli ja kulttuuri, tehtävään on kaikilla haastatteluun kutsutuilla hakijoilla.

 

Haastattelun ja hakemusasiakirjojen perusteella FT Lea Meriläinen täyttää johtosäännössä mainitut yliopistonlehtorin, englannin kieli ja kulttuuri, palvelussuhteen ehdot ja yliopistonlehtorin tehtävässä vaaditut edellytykset.

   

Dekaanin ehdotus akateemiselle rehtorille on, että FT Lea Meriläinen otetaan yliopistonlehtorin, englannin kieli ja kulttuuri, tehtävään 1.8.2020 lukien toistaiseksi. Mahdollista kieltäytymistä varten 1. varasijalle esitetään FT Mikko Höglundia ja 2. varasijalle FT Turo Vartiaista. Meriläisen, Höglundin ja Vartiaisen CV:t ja opetusportfoliot ovat liitteinä.

 

Esitys Dekaani kuulee tiedekuntaneuvostoa ehdotuksesta FT Lea Meriläisen ottamiseksi yliopistonlehtorin, englannin kieli ja kulttuuri, tehtävään. Mahdollista kieltäytymistä varten ehdotus 1. varasijalle on FT Mikko Höglund ja 2. varasijalle FT Turo Vartiainen.

 

Päätös Esityksen mukainen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa