Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Dnro 811/01.01.02/2020

 

Valmistelija Hanna Ollikainen-Richards

§ 15

Esityksen tekeminen Itä-Suomen yliopiston rehtorille hoitotieteen professorin tehtävän määräaikaisesta hoitamisesta: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 10 §:n kohdan 9 mukaan dekaanin tehtävänä on tehdä esitys rehtorille kahdeksi vuodeksi tai sitä pidemmäksi ajaksi professorin tehtävään valittavasta ja opetus- ja tutkimushenkilöstön neliportaisen uramallin vakituiseen tehtävään sekä vakinaistamispolun tehtävään valittavasta tiedekuntaneuvostoa kuultuaan.

 

Hoitotieteen laitoksen preventiivisen hoitotieteen professorin tehtävän täyttö on meneillään. Hoitotieteen koulutus po. alalla on turvattava myös tehtävän täyttöprosessin aikana ja sen vuoksi hoitotieteen laitos esittää, että preventiivisen hoitotieteen tehtävän hoitajana jatkaa määräaikana 1.6.-31.7.2020 dosentti, TtT Lauri Kuosmanen. Määräaikaisuuden perusteena on avoinna olevan tehtävän hoito.

 

Hoitotieteen professorin tehtävän kohdalla kahden vuoden määräaika ylittyy aiempien tehtävänhoitojen ja jatkoesityksen myötä.

 

Lauri Kuosmanen on todettu avoimessa haussa kelpoiseksi preventiivisen hoitotieteen professorin tehtävään keväällä 2020. Asiantuntijalausunnot sekä Lauri Kuosmasen CV ja julkaisuluettelo ovat liitteenä.

 

 

Esitys           Tiedekuntaneuvosto käsittelee esityksen.

 

Päätös  Esityksen mukainen. Katri Vehviläinen-Julkunen ei osallistunut asian käsittelyyn.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa